Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla LAJM: studijos Klaipėdoje - 2016 m.

APIE LAJM | NAUJIENOS | 2016 m. archyvas

LAJM IŠORINIS AUDITAS

2016 12 30 Gruodžio 14-16 d. vyko Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos išorinis auditas, kurio tikslas buvo pakartotinis sertifikavimas pagal ISO 9001:2008 standartą. Išorinį auditą vykdė LRQA Lietuva, kuri priklauso Lloyd’s Register grupei. LRQA yra pirmoji pasaulyje akredituota sertifikavimo organizacija, kuri įvertina bei sertifikuoja vadybos sistemas nuo 1985 m. LRQA savo veiklą vykdo 48 pasaulio šalyse.
Po sėkmingo audito LAJM gavo LRQA atitikties sertifikatą, kuris patvirtina gavus vadybos sistemos patvirtinimą jūrininkų rengimo ir kvalifikacijos tobulinimo srityse.
Sertifikatas >>>