Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla LAJM: studijos Klaipėdoje - 2018 m. archyvas

APIE LAJM | NAUJIENOS | 2018 m. archyvas

ESN LMA

2018 06 04 LAJM studentai-mentoriai dalyvavo 36-oje "ESN Lietuva" nacionalinėje platformoje, kurioje vyko rinkimai tapti ESN LMA (Erasmus Student Network of Lithuanian Maritime Academy) sekcija.
Studentai pristatė Lietuvos aukštąją jūreivystės mokyklą visoms „ESN Lietuva“ sekcijoms, dalinosi patirtimi vykdant studentų atstovybės veiklas, dalyvavo „ESN Lietuva“ metinės veiklos ataskaitos pristatyme.
Sekančią diena, „ESN Lietuva“ narių balsų dauguma, ESN LMA buvo patvirtinta kaip sekcija-kandidatė!
Kuriamos ESN LMA sekcijos tikslas yra padėti atvykusiems studentams sėkmingai integruotis Lietuvoje ir skatinti tarptautiškumą, rūpinasi užsienio studentais nuo jų atvykimo į Lietuvą iki išvykimo dienos. Taip pat supažindinti užsieniečius su Lietuva, jos kultūra ir socialiniu gyvenimu.