Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla LAJM: studijos Klaipėdoje - Skelbimai stojantiesiems

2023 m. priėmimui nustatyta 50 eurų registravimo įmoka.

1. Registravimo įmokos kvito užpildymo rekvizitai:

arba:

2. Nutraukus studijų sutartį, įmokėta registravimo įmoka negrąžinama.