Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla LAJM: studijos Klaipėdoje - Informacija

SUPPORT FOR UKRAINE


SUPPORT FOR UKRAINE | Informacija

Atvykau į Lietuvą iš Ukrainos. Ukrainoje lankiau aukštąją mokyklą ir norėčiau pratęsti savo studijas Lietuvoje. Ar Lietuvos aukštosios mokyklos galėtų mane priimti ir leisti čia pabaigti mano bakalauro / magistro studijas? Kur turėčiau kreiptis?
 
Taip, tokia galimybė yra. Tikslesnė informacija skelbiama studyin.lt tinklalapyje. Šiame tinklalapyje suformuotas atskiras skyrius Ukrainos piliečiams anglų ir ukrainiečių kalbomis.
 
Kur galėčiau rasti visą aktualią informaciją apie Lietuvoje esančias aukštąsias mokyklas, jų siūlomas studijų programas ir tai, kokomis kalbomis jos yra dėstomos?
 
Informacija skelbiama studyin.lt tinklalapyje.
 
Ar turėsiu mokėti už studijas Lietuvoje?
 
Atsižvelgiant į aukštųjų mokyklų pajėgumą, Ukrainos piliečių studijos bus remiamos. Dalis Lietuvos aukštųjų mokyklų planuoja studentus iš Ukrainos atleisti nuo studijų kainos arba daryti žymias nuolaidas studijų kainai. Dėl paramos dydžio ir sąlygų informuoja pasirinkta aukštoji mokykla.
 
Mieste, kuriame man buvo priskirta gyvenamoji vieta, nėra aukštųjų mokyklų, ar galėčiau vykti į kitą miestą?
 
Taip, galite vykti į kitą miestą.
 
Ar galiu tikėtis gauti apgyvendinimą bendrabutyje kitame mieste? Ar turėsiu už jį mokėti?
 
Taip, apgyvendinimas bendrabutyje yra galimas, tai priklausys nuo turimų laisvų vietų skaičiaus. Dėl mokestinių lengvatų informuoja pasirinkta aukštoji mokykla.
 
Kadangi tėvynę teko palikti neplanuotai, mano finansinė situacija šiuo metu sudėtinga. Dar neturiu darbo. Ar galėčiau tikėtis gauti stipendiją Lietuvoje?
 
Planuojama valstybės parama stipendijomis, taip pat yra aukštųjų mokyklų iniciatyvų finansiškai remti Ukrainos piliečių studijas, aukštosios mokyklos informaciją skelbs / skelbia savo tinklalapiuose.
 
Naudingos nuorodos: