Viešieji pirkimai

Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla viešuosius pirkimus organizuoja ir vykdo vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

Viešųjų pirkimų specialistė
102 kab.
Tel. +370 46 397 243
El. paštas: m.trumpickiene@lajm.lt
Monika Trumpickienė, viešųjų pirkimų specialistė

Visą informaciją apie planuojamus, organizuojamus, vykdomus ir įvykdytus pirkimus bei paviešintas pirkimo pardavimo sutartis ir laimėjusius pasiūlymus galite rasti Centrinėje pirkimų informacinėje sistemoje „CVP IS“ arba Centriniame pirkimų portale (CVPP).

Nuorodos į teisės aktus

Viešųjų pirkimų tarnyba

Viešuosius pirkimus reglamentuojantys teisės aktai

CVP IS

Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas

Sprendimas dėl pirkimo nevykdymo per CPO

Scroll to Top