Studentų atstovybė

Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos Studentų atstovybė (LAJM SA) – savarankiška, visuomeninė, nepolitinė ir ne pelno siekianti studentų organizacija. 

LAJM SA atstovauja studentų interesus LAJM vidiniuose posėdžiuose, bendradarbiauja su jaunimo organizacijomis, tokiomis kaip Lietuvos Studentų Sąjunga (LSS) bei Klaipėdos jaunimo organizacijų asociacija „Apskritasis stalas“ (KLAS). Studentų atstovybės nariai nuolat tobulina savo įgūdžius įvairiuose mokymuose, kad galėtų greitai ir efektyviai padėti LAJM studentams.

Pagrindiniai LAJM Studentų atstovybės tikslai:

  • atstovauti LAJM studentus, ginti jų teises bei interesus LAJM ir už jos ribų;
  • skatinti LAJM studentų pilietiškumą, puoselėti ir gausinti nacionalines, jūrines tradicijas bei humanistines vertybes;
  • siekti, kad būtų sudarytos tinkamos sąlygos studijuoti, studentų socialiniams, ekonominiams ir dvasiniams poreikiams tenkinti;
  • teikti konsultacijas ir paslaugas visais studijų bei studentų gyvenimo klausimais;
  • palaikyti esamas ir kurti naujas studentų tradicijas.

LAJM Studentų atstovybės veiklą relgamentuoja šie dokumentai

LAJM SA būstinė 118 kab.
el.paštas: sa@lajm.lt, a.vaicekauskaite@lajm.lt
tel. +370 677 60 120

Prezidentė Agnė Vaičekauskaitė

Scroll to Top