Uniforma

Jūrinės studentų uniformos dėvėjimas yra viso studijų periodo sudedamoji dalis. Jos dėvėjimas ugdo studentų dėmesį ir kolektyviškumą, tobulina jų gebėjimą prižiūrėti savo išvaizdą, pasitikėjimą savimi ir tai lemia studentų drausmę LAJM bei kasdieniniame gyvenime.

LAJM jūrines uniformas dėvi jūrinių studijų programų nuolatinės studijų formos studentai:
Jūrų laivavedybos;
Laivų energetinių įrenginių eksploatavimo;
Laivų elektros įrenginių eksploatavimo.
Uniformos dėvėjimas

Dėvėdamas uniformą studentas stiprina Lietuvos kaip jūrinės valstybės įvaizdį, atstovauja LAJM, todėl ją dėvėti leidžiama tik nustatyta tvarka.

 1. UNIFORMĄ PRIVALOMA DĖVĖTI:
 2. Paskaitų;
 3. Praktinių užsiėmimų;
 4. Praktikos metu;
 5. Egzaminų;
 6. Baigiamųjų kvalifikacinių egzaminų;
 7. Baigiamųjų darbų gynimo metu;
 8. Visuomeninių susirinkimų;
 9. Valstybinių ir LAJM švenčių metu.

LAJM Studentų uniformos dėvėjimo taisyklės

 1. JŪRINĖS UNIFORMOS DĖVĖJIMO KLAUSIMAIS KREIPKITĖS  307 kab.
 2. Rikiuotės specialistas Marius Safonovas
 3. Tel. +370 46 319 735
 4. El. paštas: m.safonovas@lajm.lt
Uniformos išdavimas

Valstybės finansuojamose vietose studijuojantiems LAJM studentams uniforma išduodama nemokamai.

Valstybės nefinansuojamose vietose studijuojantiems LAJM studentams uniformą reikia įsigyti savo lėšomis, tačiau gerai besimokantys ir neturintys akademinių įsiskolinimų studentai gali gauti 50 proc. nuolaidą uniformos įsigijimui.

 1. JŪRINĖS UNIFORMOS IŠDAVIMO KLAUSIMAIS KREIPKITĖS  102 kab.
 2. Ūkio dalies vedėja Monika Trumpickienė
 3. Tel. +370 46 397 243
 4. El. paštas: m.trumpickiene@lajm.lt
Scroll to Top