Reorganizavimas

2024–04–04

Pranešimas apie parengtas Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos  reorganizavimo prijungimo prie Vilniaus Gedimino technikos universiteto būdu sąlygas ir būsimą reorganizavimą

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2024 m. vasario 21 d. nutarimo Nr. 139 „Dėl pritarimo viešosios įstaigos Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos reorganizavimui prijungimo prie viešosios įstaigos Vilniaus Gedimino technikos universiteto būdu“ 1 ir 3 straipsniais, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.96 straipsnio 4 dalimi, 2.99 straipsnio 2 dalimi bei 2.101 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo 15 straipsnio 3 dalimi, Vilniaus Gedimino technikos universiteto statuto 172 punktu, Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos statuto 22 punktu, Vilniaus Gedimino technikos universiteto Tarybos 2024 m. kovo 28 d. nutarimu Nr. 10.140-12 „Dėl Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos prijungimo prie Vilniaus Gedimino technikos universiteto reorganizavimo sąlygų“, Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos Tarybos 2024 m. kovo 20 d. nutarimu Nr. 1P-46 „Dėl Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos prijungimo prie Vilniaus Gedimino technikos universiteto reorganizavimo sąlygų“, pranešame, kad yra parengtos Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos reorganizavimo prijungimo prie Vilniaus universiteto būdu sąlygos (toliau – Reorganizavimo sąlygos) ir numatomas Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos reorganizavimas prijungimo prie Vilniaus Gedimino technikos universiteto būdu.

Reorganizavimo tikslai – siekiant sudaryti palankesnes sąlygas jūrų technologijų bei jūrų inžinerijos pakraipos koleginių studijų ir mokslo taikomosios veiklos kokybei vystyti, visuomenės ir darbo rinkos poreikiams gerinti Klaipėdos mieste ir Klaipėdos regione, reorganizuoti viešąją įstaigą Lietuvos aukštąją jūreivystės mokyklą jungimo būdu prijungiant ją prie viešosios įstaigos Vilniaus Gedimino technikos universiteto ir įsteigiant Klaipėdoje viešosios įstaigos Vilniaus Gedimino technikos universiteto padalinį – Lietuvos jūreivystės akademiją, kurioje būtų vykdomos jūrų technologijų bei jūrų inžinerijos studijų krypčių koleginių studijų programos.

Reorganizuojama įstaiga, kuri kaip juridinis asmuo po reorganizavimo baigs savo veiklą – Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla (toliau vadinama Reorganizuojama įstaiga):

– teisinė forma: viešoji įstaiga;

– juridinio asmens kodas: 190968670;

– buveinės adresas: Klaipėdos m. sav., Klaipėdos m., I. Kanto g. 7;

– duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre. Registracijos Juridinių asmenų registre data – 2001 m. rugpjūčio 31 d.;

– įstaigos savininkas: Lietuvos Respublika;

– įstaigos savininko kapitalas: 1 164 880,97 EUR.

Reorganizavimo procese dalyvaujanti įstaiga, kuri tęs veiklą po reorganizavimo – Vilniaus Gedimino technikos universitetas (toliau vadinama Reorganizavimo procese dalyvaujanti įstaiga):

– teisinė forma: viešoji įstaiga;

– juridinio asmens kodas: 111950243;

– buveinės adresas: Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Saulėtekio al. 11;

– duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre. Registracijos Juridinių asmenų registre data – 1997 m. rugsėjo 24 d.;

– įstaigos savininkas: Lietuvos Respublika;

– įstaigos savininko kapitalas: 27 516 070,88 EUR.

Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla, reorganizuojama prijungimo prie Vilniaus Gedimino technikos universiteto būdu, po reorganizavimo pasibaigs (bus išregistruota iš Juridinių asmenų registro). Po reorganizavimo tęsiančios veiklą įstaigos Vilniaus Gedimino technikos universiteto duomenys ir rekvizitai, nurodyti šiame pranešime, pasibaigus reorganizavimui nesikeis. Vilniaus Gedimino technikos universiteto statutas, vadovaujantis Statuto 172 punktu, bus tvirtinamas Lietuvos Respublikos Seime. Reorganizavimas bus vykdomas ir pabaigtas tik tuo atveju, jeigu Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos Vyriausybė patvirtins Reorganizavimo sąlygas ir priims sprendimą dėl reorganizavimo.

Po reorganizavimo (prijungimo) visas Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos turtas, teisės ir pareigos pereis Vilniaus Gedimino technikos universitetui nuo Reorganizuojamos įstaigos išregistravimo iš Juridinių asmenų registro 2024 m. rugsėjo 30 d. dienos Reorganizavimo sąlygų pagrindu.

Apie parengtas reorganizavimo sąlygas bus viešai paskelbiama tris kartus ne mažesniais kaip 30 dienų intervalais VĮ Registrų centro leidžiamame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“ bei reorganizuojamos ir reorganizavimo procese dalyvaujančios įstaigų interneto svetainėse.

Su Reorganizavimo sąlygomis ir kitais įstatymuose nurodytais dokumentais galima susipažinti:

– Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos buveinėje adresu Klaipėdos m. sav., Klaipėdos m., I. Kanto g. 7, 206 kab. kiekvieną darbo dieną nuo 8 iki 16.45 val. arba Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos interneto svetainėje adresu www.lajm.lt;

– Vilniaus Gedimino technikos universiteto buveinėje adresu Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Saulėtekio al. 11, Centrinių rūmų SRC 702 kab.,  kiekvieną darbo dieną nuo 8 iki 16.45 val. arba Vilniaus Gedimino technikos universiteto interneto svetainėje adresu www.vilniustech.lt.

Susiję dokumentai:

Lietuvos Respublikos Vyriausybės  2024 m. vasario 21 d. nutarimo Nr. 139 „Dėl pritarimo viešosios įstaigos Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos reorganizavimui prijungimo prie viešosios įstaigos Vilniaus Gedimino technikos universiteto būdu“;

Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos akademinės tarybos 2024 m. kovo 14 d. nutarimas Nr. 1P-40 „Dėl pritarimo Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos prijungimo prie Vilniaus Gedimino technikos universiteto būdu reorganizavimo sąlygų projektui“;

Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos tarybos 2024 m. kovo 20 d. nutarimas Nr. 1P-46  „Dėl pritarimo Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos prijungimo prie Vilniaus Gedimino technikos universiteto būdu reorganizavimo sąlygų projektui“;

Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos reorganizavimo sąlygos;

Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos statutas;

Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos finansinės 2021, 2022, 2023 ataskaitos

Scroll to Top