Faktai

Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla vienintelė šalyje rengia specialistus nacionaliniam ir tarptautiniam vandens transporto sektoriui

Tarptautinius kvalifikacijos standartus atitinkančius vadovaujančios įgulos sudėties jūrininkus: laivavedžius, laivų mechanikus ir elektromechanikus.

Vidaus vandenų transporto specialistus: laivavedžius, mechanikus, upeivius, motoristus ir motorinių pramoginių laivų laivavedžius.

Jūrų uostų ir logistikos specialistus: laivų agentus, krovinio ekspeditorius, stividorius, finansininkus, jūrų transporto logistikos technologus.

IT specialistus: laivybos ir logistikos duomenų analitikus.

PAGRINDINĖS DATOS, ĮSTAIGOS PAVADINIMŲ KAITA IR ŠIŲ PAKEITIMŲ TEISINIAI PAGRINDAI

1948-03-01 Klaipėdos žuvies ūkio pramonės technikumo pagrindu buvo įsteigta Klaipėdos jūreivystės mokykla, uždarant technikumą (TSRS Ministrų Tarybos 1948-02-25 nutarimas Nr. 471, TSRS Žuvies pramonės ministerijos ir TSRS Aukštojo mokslo ministerijos įsakymas Nr. 344/94).

Klaipėdos jūreivystės mokykla savo veiklą pradėjo 1948 m. balandžio 8 d. Tai buvo uždaro tipo sukarinta mokslo įstaiga. Kursantai privalėjo gyventi mokykloje, laikytis griežto režimo, nešioti uniformą ir mokykloje, ir už jos ribų. 

  • 1989-09-01 Klaipėdos jūreivių mokykla buvo prijungta prie Klaipėdos jūreivystės mokyklos, paliekant pastarosios mokyklos pavadinimą (Lietuvos gamybinio žuvų pramonės susivienijimo generalinio direktoriaus 1989-06-20 įsakymas Nr. 17/3363 „Dėl KJM ir KJM sujungimo“).
  • 1991-09-01 dėl reorganizavimo ir priskyrimo Kultūros ir švietimo ministerijos reguliavimo sferai Klaipėdos jūreivystės mokyklos pavadinimas pakeistas į Klaipėdos aukštesniąją jūreivystės mokyklą (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991-09-10 potvarkis Nr. 623 p „Dėl Klaipėdos aukštesniosios jūreivystės mokyklos priskyrimo Kultūros ir Švietimo ministerijos reguliavimo sferai“).
  • 1998-03-15 Klaipėdos aukštesniosios jūreivystės mokyklos pavadinimas pakeistas į Klaipėdos universiteto Jūreivystės instituto kolegijos pavadinimą (Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 1998-02-05 įsakymas Nr. 385 „Dėl Klaipėdos aukštesniosios jūreivystės mokyklos“).
  • 2001-09-01 reorganizavus Klaipėdos universiteto Jūreivystės instituto kolegiją buvo įsteigta Lietuvos jūreivystės kolegija (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-08-24 nutarimas Nr. 1035 „Dėl valstybinių Klaipėdos, Lietuvos jūreivystės ir Marijampolės kolegijų steigimo“ (VŽ, 2001-08-29, Nr. 74-2604).
  • 2008-12-01 Lietuvos jūreivystės kolegijos pavadinimas pakeistas į Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos pavadinimą (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008-11-04 nutarimas Nr. 1121 „Dėl Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos statuto patvirtinimo“ (VŽ, 2008-11-13, Nr. 130-4982).
Scroll to Top