Kokybės vadybos sistema

LAJM kokybės vadybos sistema (KVS) atitinka tarptautinio kokybės vadybos standarto ISO 9001:2015 reikalavimus.

LAJM KVS įdiegta 2001 m. ir iki 2020 m. gruodžio 31 d. KVS sertifikuota Lloyd`s Register Quality Assurance Limited.

Nuo 2021 m. sausio 1 d.  KVS sertifikuota QMSCERT Q-CERT Ltd.

LAJM VEIKLA AKREDITUOTA IKI 2023 M. GRUODŽIO 31 D.

LAJM yra Lietuvos kokybės vadybos ir inovacijų asociacijos LAQM narė nuo 2014 m. 

KVS taikymo sritis – jūrinis švietimas ir kvalifikacijos tobulinimas (angl. Maritime education and training), apimantis jūrininkų ir jūrų transporto sektoriaus specialistų rengimą bei kvalifikacijos tobulinimą. 

LAJM vizija. LAJM – tai moderni aukštoji mokykla, vykdanti tarptautinėje erdvėje pripažįstamas studijų programas, lyderis Baltijos šalyse rengiant jūrų ir vidaus vandenų transporto sektoriaus specialistus.

LAJM misija. Rengti aukštos kvalifikacijos jūrų ir vidaus vandenų transporto sektoriaus specialistus sėkmingai profesinei veiklai ir karjerai šalies bei tarptautiniame vandens transporto sektoriuje, pagrindžiant studijas, neformalųjį suaugusiųjų švietimą ir tęstinį profesinį mokymą jūrine kultūra bei tradicijomis, ugdant pagarbą demokratinėms vertybėms, atsakomybę ir lyderystę.

  1. LAJM Kokybės vadovas
  2. LAJM KV 1 priedas: LAJM organizacinė valdymo struktūra
  3. LAJM KV 2 priedas: LAJM KVS procesų schema

Už Kokybės vadybos sistemą LAJM atsakingas asmuo
Rima Mickienė, Direktoriaus pavaduotoja akademinei veiklai
Tel. +370 46 397 253
El. paštas: r.mickiene@lajm.lt

Scroll to Top