Tarptautinės galimybės darbuotojams

DĖSTYTOJAI IR ADMINISTRACIJOS DARBUOTOJAI GALI TEIKTI PARAIŠKAS DALYVAVIMUI MOBILUMO VEIKLOSE

Tarptautinių ryšių skyrius
207 kab.
Tel. +370 608 20140
El. paštas: lma@lajm.lt
dr. Simona Briedienė, Tarptautinių ryšių skyriaus vedėja
Tatjana Lysenko, tarptautinių ryšių specialistė

Dėstytojams

Erasmus+ dėstymui (minimalus dėstymo akademinės valandų skaičius – 8,  minimalus užsienio k. lygis – B2 lygis). Dėstymo vizitai gali vykti Erasmus+ Programos  šalyse ir patvirtintose Erasmus+ Partnerėse  šalyse, su kuriomis LAJM yra pasirašiusi  tarpinstitucines Erasmus+ sutartis. 

Administracijos darbuotojams

Erasmus+ mokymuisi (darbuotojai gali dalyvauti seminaruose, kursuose, praktiniuose užsiėmimuose, mokomuosiuose vizituose ir  kt). Mokymosi vizitai gali vykti Erasmus+ Programos šalyse ir patvirtintose Erasmus+ Partnerėse šalyse, su kuriomis LAJM yra pasirašiusi tarpinstitucines Erasmus+ sutartis ir ne tik. Galima dalyvauti aukštųjų mokyklų organizuojamose tarptautinėse savaitėse (pvz. Staff training weeks, sektis nuorodą >>> Nr. 1 ir nuorodą >>> Nr. 2), tobulinti anglų kalbą Barselonoje, jūrinę anglų kalbą Maltoje ir kitur.

Dotacija darbuotojams

Darbuotojų mobilumo finansavimo taisyklės yra vienodos nepriklausomai nuo vizito pobūdžio. Dotacija padeda padengti kelionės ir pragyvenimo išlaidas dėstymo ar mokymo užsienyje laikotarpiu. Mobilumo veikloje leidžiama dalyvauti ir nulinę dotaciją gaunantiems darbuotojams. Minimali vizito trukmė 2 dienos neįskaitant kelionės dienų, maksimali – 7 dienos,  įskaitant kelionės dienas. Kelionės dienos negali viršyti 2 dienų. 

ATSISKAITYMAS UŽ ERASMUS+ DĖSTYMO / MOKYMOSI VIZITO DOTACIJĄ

Dėstytojas ar administracijos darbuotojas, sugrįžęs iš dėstymo/mokymosi vizito, per 3 darbo dienas Tarptautinių ryšių skyriui pateikia pažymėjimą su priimančiosios institucijos parašu ir antspaudu, patvirtinančiais vizito tikslą ir trukmę, bei per 30 dienų užpildo ir pateikia ES internetinės apklausos anketą (angl. on-line EU Survey).

Scroll to Top