Studijų metinė kaina ir įmokų rekvizitai

Studentų, priimamų 2023 metais į Lietuvos aukštąją jūreivystės mokyklą, skaičius, studijų kainos bei registravimo įmokos dydžiai

Įmokų rekvizitai

2023 m. priėmimui nustatyta 50 eurų registravimo įmoka.

Registravimo įmokos/studijų kainos mokėjimo kvito užpildymo rekvizitai:

  • gavėjas – Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla;
  • mokesčio pavadinimas – registravimo įmoka/už studijas;
  • mokėtojo kodo skiltyje įrašomas stojančiojo asmens kodas;
  • mokėjimo paskirties skiltyje nurodoma stojančiojo vardas, pavardė;
  • gavėjo bankas AB „Swedbank“, kodas 73000, sąskaitos Nr. LT707300010038204477;
    gavėjo bankas AB „SEB“, kodas 70440, sąskaitos Nr. LT207044060000645273.

Nutraukus studijų sutartį, įmokėta registravimo įmoka negrąžinama.

Scroll to Top