Tarptautinės galimybės studentams

Studentai GALI TEIKTI PARAIŠKAS DALYVAVIMUI MOBILUMO VEIKLOSE

Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos (LAJM) Erasmus+ institucinis kodas – LT KLAIPED06.

Tarptautinių ryšių skyrius
207 kab.
Tel. +370 608 20140
El. paštas: lma@lajm.lt
dr. Simona Briedienė, Tarptautinių ryšių skyriaus vedėja
Tatjana Lysenko, tarptautinių ryšių specialistė

Erasmus+ programa – tai 2021–2027 m. Europos Sąjungos švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programa (toliau – Erasmus+), prisidedanti prie piliečių asmeninio ir profesinio tobulėjimo. Daugiausia dėmesio skiriama kokybiniam poveikiui, prisidedant prie įtraukesnės ir darnesnės, žalesnės ir skaitmeniniam pasauliui pasirengusios visuomenės kūrimo.

Erasmus+ Chartija suteikta 2021-2027 m.m. laikotarpiui.

Svarbu žinoti, kad:

– Erasmus+ programos mobilumo atrankos konkurse leidžiama dalyvauti visiems akademinių ir finansinių skolų neturintiems LAJM studentams (absolventai atrenkami paskutiniais studijų metais ir turi išvykti praktikai per pirmuosius metus po studijų baigimo);

– Tas pats studentas Erasmus+ finansavimą gali gauti 12 mėn. trukmės mobilumo veikloms kiekvienoje studijų pakopoje nepriklausomai nuo mobilumo veiklų tipo ir skaičiaus;

– Daugiausia dėmesio skiriama kokybiniam poveikiui, prisidedant prie įtraukesnės ir darnesnės, žalesnės ir skaitmeniniam pasauliui pasirengusios visuomenės kūrimo.

Svarbu žinoti, kad:

Erasmus+ programoje dalyvauja ES valstybės narės. Be to, pagal „Erasmus+“ reglamento 16 straipsnio nuostatas šios trečiosios šalys yra Programos asocijuotosios šalys:

– Europos laisvosios prekybos asociacijos (ELPA) narės, kurios yra Europos ekonominės erdvės (EEE) narės: Norvegija, Islandija ir Lichtenšteinas;

– stojančiosios valstybės, šalys kandidatės ir galimos kandidatės: Šiaurės Makedonijos Respublika, Turkijos Respublika ir Serbijos Respublika.

LAJM studentai gali teikti prašymus-paraiškas Erasmus+ programos mobilumo veiklose: studijoms ir/ar praktikai
Scroll to Top