Praktika pagal Erasmus+

Kiekvienas studentas turi teisę pasinaudoti programos teikiamomis galimybėmis ne ilgesnį nei 12 mėnesių laikotarpį per kiekvieną studijų pakopą. Šis laikotarpis yra bendras visiems mobilumo tipams įgyvendinti (studijos, praktika). Erasmus+ mobilumo įgyvendinimą LAJM koordinuoja Tarptautinių ryšių skyrius. Atranka vykdoma pagal LAJM patvirtintus atrankos kriterijus ir konkurso vykdymo tvarką (2023 m. vasario 21 d., Nr. V-30) ir  LAJM tarptautiškumo strategiją (2022 m. gegužės 31 d., Nr. V-81).

Mobilumas praktikai: veiklos trukmė ne trumpiau nei 2 mėnesiai ir ne ilgiau nei 12 mėnesių. 

Švenčiant Erasmus+ dienas 2022 m., pristatyta skaičiuoklė dotacijos sumai apskaičiuoti – Erasmus+ Grant Simulator. ESN (angl. Erasmus Student Network) džiaugiasi galėdamas viešai paskelbti į studentus orientuotą interneto svetainę – svarbią iniciatyvą, kuria siekiama pagerinti tarpusavio informaciją apie studentų mobilumą, sujungti studentams naudingas paslaugas ir didinti pilietinį įsitraukimą bei socialinio poveikio vertinimą akademinių mainų metu. 

Dokumentai, reikalingi atrankai:

1. Prašymas-paraiška dalyvauti konkurse, pagrindžianti motyvaciją. Peržiūrėkite siūlomas praktikos galimybes, dėl praktikos vietos laivuose teiraukitės Studijų skyriuje (žr. žemiau kontaktus).

2. Gyvenimo aprašymas (anglų k.);

3. Studijų programos vadovo rekomendacija;

4. Papildomi dokumentai (rekomendacijos, papildomai išklausytų kursų, sertifikatų kopijos ir t.t).

Dokumentai reikalingi praktikai užsienyje po atrankos LAJM:

1. Paraiška (gaunama iš priimančiosios įmonės);

2. Praktikos sutartis (Learning Agreement for Traineeships);

3. Finansinė sutartis;

4. Viza (jeigu vykstama į ne ES šalis).

Atrankoje gali dalyvauti ir paskutinio semestro studentai vykimui į absolvento praktiką.

Studento atsiskaitymas po Erasmus+ praktikos laikotarpio:

Studentas, sugrįžęs iš užsienio institucijos, per 2 savaites Erasmus+ programos koordinatoriui privalo pateikti:

1. Dokumentą, patvirtinantį praktikos užsienyje laikotarpį (pažymėjimą ant priimančios institucijos firminio blanko su priimančios institucijos įstaigos parašu, patvirtinantį praktikos tikslą ir trukmę);

2. Pristatymą, ataskaitą artimiausiam Erasmus+ programos renginiui LAJM studentams.

Kontaktai:

Tarptautinių ryšių skyrius
207 kab.
Tel. +370 608 20140, el. paštas lma@lajm.lt
Tarptautinių ryšių skyriaus vedėja dr. Simona Briedienė, el. paštas s.briediene@lajm.lt 
Tarptautinių ryšių specialistė Tatjana Lysenko, el. paštas t.lysenko@lajm.lt 

Studijų skyrius (dėl praktikos laivuose)
121 kab.
Tarptautinių studijų specialistė Faustina Miceikienė, el. paštas f.miceikiene@lajm.lt, mob. +370 600 82058

Scroll to Top