Praktika pagal Erasmus+

Studentai GALI TEIKTI PARAIŠKAS MOBILUMUI PRAKTIKAI

Mobilumas praktikai: veiklos trukmė ne trumpiau nei 2 mėnesiai ir ne ilgiau nei 12 mėnesių. 

Tarptautinių ryšių skyrius
207 kab.
Tel.: +370 608 20140
El. paštas: lma@lajm.lt
dr. Simona Briedienė, Tarptautinių ryšių skyriaus vedėja
Tatjana Lysenko, tarptautinių ryšių specialistė

Studijų skyrius (dėl praktikos laivuose)
121 kab.
Mob. Tel.: +370 600 82058
El. paštas: f.miceikiene@lajm.lt
Faustina Miceikienė, Tarptautinių studijų specialistė

Kiekvienas studentas turi teisę pasinaudoti programos teikiamomis galimybėmis ne ilgesnį nei 12 mėnesių laikotarpį per kiekvieną studijų pakopą. Šis laikotarpis yra bendras visiems mobilumo tipams įgyvendinti (studijos, praktika).

Erasmus+ mobilumo įgyvendinimą LAJM koordinuoja Tarptautinių ryšių skyrius. Atranka vykdoma pagal LAJM patvirtintus atrankos kriterijus ir konkurso vykdymo tvarką (2023 m. vasario 21 d., Nr. V-30) ir  LAJM tarptautiškumo strategiją (2022 m. gegužės 31 d., Nr. V-81).

Švenčiant Erasmus+ dienas 2022 m., pristatyta skaičiuoklė dotacijos sumai apskaičiuoti – Erasmus+ Grant Simulator. ESN (angl. Erasmus Student Network) džiaugiasi galėdamas viešai paskelbti į studentus orientuotą interneto svetainę – svarbią iniciatyvą, kuria siekiama pagerinti tarpusavio informaciją apie studentų mobilumą, sujungti studentams naudingas paslaugas ir didinti pilietinį įsitraukimą bei socialinio poveikio vertinimą akademinių mainų metu. 

Dokumentai, reikalingi atrankai

1. Prašymas-paraiška dalyvauti konkurse, pagrindžianti motyvaciją. Peržiūrėkite siūlomas praktikos galimybes, dėl praktikos vietos laivuose teiraukitės Studijų skyriuje (žr. žemiau kontaktus).

2. Gyvenimo aprašymas (anglų k.);

3. Studijų programos vadovo rekomendacija;

4. Papildomi dokumentai (rekomendacijos, papildomai išklausytų kursų, sertifikatų kopijos ir t.t).

Dokumentai reikalingi praktikai užsienyje po atrankos LAJM

1. Paraiška (gaunama iš priimančiosios įmonės);

2. Praktikos sutartis (Learning Agreement for Traineeships);

3. Finansinė sutartis;

4. Viza (jeigu vykstama į ne ES šalis).

Atrankoje gali dalyvauti ir paskutinio semestro studentai vykimui į absolvento praktiką.

Studento atsiskaitymas po Erasmus+ praktikos laikotarpio

Studentas, sugrįžęs iš užsienio institucijos, per 2 savaites Erasmus+ programos koordinatoriui privalo pateikti:

1. Dokumentą, patvirtinantį praktikos užsienyje laikotarpį (pažymėjimą ant priimančios institucijos firminio blanko su priimančios institucijos įstaigos parašu, patvirtinantį praktikos tikslą ir trukmę);

2. Pristatymą, ataskaitą artimiausiam Erasmus+ programos renginiui LAJM studentams.

Scroll to Top