Studijos ir praktika užsienyje

Erasmus+ programa – tai 2021–2027 m. Europos Sąjungos švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programa (toliau – Erasmus+), prisidedanti prie piliečių asmeninio ir profesinio tobulėjimo. Daugiausia dėmesio skiriama kokybiniam poveikiui, prisidedant prie įtraukesnės ir darnesnės, žalesnės ir skaitmeniniam pasauliui pasirengusios visuomenės kūrimo.

LAJM studentai gali teikti prašymus-paraiškas Erasmus+ programos mobilumo veiklose: studijoms ir/ar praktikai

Scroll to Top