Jaunesniųjų karininkų vadų mokymai (JKVM)

LAJM studentams yra organizuojami 3-4 metų trukmės Jaunesniųjų karininkų vadų mokymai (JKVM).

Jaunesniųjų karininkų vadų mokymai
307 kab.
Tel.: +370 600 15130,
+370 672 11745,
+370 677 11843
El. paštas: jkvm@lajm.lt

PRIĖMIMO IR ATRANKOS Į VADŲ KURSŲ PROGRAMĄ TVARKA

Vadų kursai organizuojami pagal teisės aktų nustatytą tvarką, sudarytas ir kariuomenės vado patvirtintas kursų programas. Šie kursai organizuojami atsižvelgiant į studijų aukštojoje mokykloje tvarkaraščius.

Verta susidomėti jaunesniųjų karininkų vadų mokymais, nes juos baigę:

  1. įgysite dar vieną (karininko/-ės) profesiją ir atsargos leitenanto/-ės laipsnį;
  2. atliksite privalomąją pradinę karo tarnybą nenuolatiniu būdu (baigus kursus yra įskaitomą 9 mėn. pradinė privalomoji karo tarnyba);
  3. įgysite galimybę ateiti tarnauti į kariuomenę ir siekti karininko karjeros;
  4. įrašas apie baigtus mokymus CV gali padėti lengviau įsidarbinti – būsimas darbdavys įvertins jūsų atsakomybę ir disciplinuotumą, mokymuose įgytas žinias.

Pirmais metais

Pirmais vadų kursų metais Studentai įgyja taktikos, topografijos, inžinerijos, teisės, karo medicinos bei kitų būsimam kariui reikalingų žinių. Jūreivio kursų egzaminus išlaikę studentai duoda kario priesaiką, o vasarą patikrina savo žinias ir ištvermę 14 parų trunkančiose karinėse pratybose.

Antrais metais

Antrais vadų kursų metais gilinamasi į pirmų metų dalykus bei mokomasi jūrinio rengimo ir vadovavimo. Po antrojo vadų kurso baigimo studentai gauna karinę skyriaus vado kvalifikaciją.

Trečiais metais

Trečiais vadų kursų metais studentų laukia 60 parų praktika KJP karo laivuose, po kurios baigimo vadų kursų klausytojai gauna karinę kovinės dalies vado kvalifikaciją. Po paskutiniųjų, ketvirtųjų, studijų metų laikomas baigiamasis vadų kursų egzaminas.

Ketvirtais metais

Po paskutiniųjų, ketvirtųjų, studijų metų laikomas baigiamasis vadų kursų egzaminas. Sėkmingai išlaikiusiems suteikiama elektromechaninės, navigacinės kovinės dalies vado arba denio karininko kvalifikacija ir karinis atsargos leitenanto laipsnis.

Dalis vadų kursus baigusių studentų papildo KJP karių gretas.

Kiti absolventai sėkmingai įsidarbina privačiose laivų kompanijose.

Scroll to Top