Jaunesniųjų karininkų vadų mokymai (JKVM)

Lietuvos aukštojoje jūreivystės mokykloje studentams yra organizuojami 3-4 metų trukmės jaunesniųjų karininkų vadų mokymai (JKVM). Šie kursai organizuojami atsižvelgiant į studijų
aukštojoje mokykloje tvarkaraščius.

Verta susidomėti jaunesniųjų karininkų vadų mokymais, nes juos baigęs:

  • įgysi dar vieną (karininko) profesiją ir įgysi atsargos leitenanto laipsnį;
  • atliksi privalomąją pradinę karo tarnybą nenuolatiniu būdu (baigus kursus yra įskaitomą 9 mėn. pradinė privalomoji karo tarnyba);
  • įgysi galimybę ateiti tarnauti į kariuomenę ir siekti karininko karjeros;
  • įrašas apie baigtus mokymus tavo CV gali padėti lengviau įsidarbinti – būsimas darbdavys įvertins tavo atsakomybę ir disciplinuotumą, mokymuose įgytas žinias.

Mokymų metu pirmaisiais mokslo metais Studentai įgyja taktikos, topografijos, inžinerijos, teisės, karo medicinos bei kitų būsimam kariui reikalingų žinių. Jūreivio kursų egzaminus išlaikę studentai duoda kario priesaiką, o vasarą patikrina savo žinias ir ištvermę 14 parų trunkančiose karinėse pratybose.

Antraisiais mokslo metais vadų kursuose gilinamasi į aukščiau minėtus dalykus bei mokomasi jūrinio rengimo ir vadovavimo. Po antrojo vadų kurso baigimo studentai gauna karinę skyriaus vado kvalifikaciją.

Trečiaisiais vadų kursų metais studentų laukia 60 parų praktika KJP karo laivuose, po kurios baigimo vadų kursų klausytojai gauna karinę kovinės dalies vado kvalifikaciją. Po paskutiniųjų, ketvirtųjų, studijų metų laikomas baigiamasis vadų kursų egzaminas.

Sėkmingai išlaikiusiems suteikiama elektromechaninės, navigacinės kovinės dalies vado arba denio karininko kvalifikacija ir karinis atsargos leitenanto laipsnis.

Dalis vadų kursus baigusių studentų papildo KJP karių gretas. Kiti absolventai sėkmingai įsidarbina privačiose laivų kompanijose.

Vadų kursai organizuojami pagal teisės aktų nustatytą tvarką, sudarytas ir kariuomenės vado patvirtintas kursų programas.

PRIĖMIMO IR ATRANKOS Į VADŲ KURSŲ PROGRAMĄ TVARKA

Informacija teikiama
Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla, 307 kab.
Tel.: +370 600 15130, +370 672 11745, +370 677 11843

Arba el.paštu jkvm@lajm.lt

Scroll to Top