LAJM dėstytojų paskaitos užsienio partnerių institucijose

Pirmaisiais rudens semestro mėnesiais jau penki LAJM dėstytojai skaitė paskaitas keturiose partnerių institucijose psichologijos, efektyvios komunikacijos, laivybos ir laivų agentavimo, žmogiškųjų išteklių valdymo, analitinio hierarchinio proceso (AHP) metodo ir kitomis temomis: Latvijoje (Rygos Technikos Universiteto Liepojos jūreivystės koledžas, angl. RTU Liepaja Marine College), Čekijoje (Čekijos technikos universitetas Prahoje, angl. Czech Technical University in Prague), Prancūzijoje (Le Havro Universitetas, angl. University of Le Havre) ir Juodkalnijoje (Juodkalnijos universitetas, angl. University of Montenegro). Šiais metais pasirašytos 38 sutartys mobilumams pagal Erasmus+ programą su LAJM darbuotojais, iš jų – 22 dėstymui, 16 – mokymuisi.

During the first months of the autumn semester, five LMA Associate Professors and Lecturers gave lectures on the topics of Psychological Self-management, Effective communication, Shipping and ships agency, Human resource management, Analytic hierarchy process (AHP) methods and etc. at four partner institutions: in Latvia (Riga Technical University’s Liepaja Marine College), in the Czech Republic (Czech Technical University in Prague), in France (University of Le Havre), and in Montenegro (University of Montenegro). This year, 38 agreements for mobility under the Erasmus+ program were signed with LMA staff, of which 22 were for teaching and 16 were for training.

Scroll to Top