DARBO TARYBA

LAJM darbo taryba

LAJM darbo taryba yra nepriklausomas kolegialus LAJM darbuotojams atstovaujantis organas. Darbo tarybos trejų metų kadencija prasidėjo 2021 m. vasario 1 d.

2023 m. balandžio 21 d. atnaujinta LAJM Darbo taryba, kurią sudaro:

1. SKIRPSTAITIENĖ Reda, studijų administratorė – tarybos pirmininkė;
2. GLIOŽIENĖ Asta, vyr. instruktorė, lektorė;
3. JACKUVIENĖ Renata, lektorė;
4. KROCHINA Jelena, lektorė;
5. PETRAITIS Sigitas, vyr. instruktorius.

Atsarginiai LAJM darbo tarybos nariai:
– MARTYNOVA Svetlana, patalpų ir teritorijos tvarkytoja;
– JAKUSEVIČIUS Antanas, budintis administratorius.

Darbuotojų atstovas saugai ir sveikatai – Pranas TAMAŠAUSKAS, dirbtuvių vedėjas

LAJM Darbo tarybos veiklą reglamentuoja Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos darbo tarybos veiklos reglamentas.

 Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos darbo tarybos veiklos reglamentas

Posėdžių protokolų nutarimai

2023 M.

2023-01-12

2023-04-21

2022 M.

2022-05-31

Scroll to Top