DARBO TARYBA

LAJM darbo taryba

LAJM darbo taryba yra nepriklausomas kolegialus LAJM darbuotojams atstovaujantis organas

Pirmoji LAJM Darbo taryba išrinkta 2018 m. vasario 1 d.

2024 m. vasario 1 d. išrinkta nauja LAJM Darbo taryba

1. Faustina MICEIKIENĖ, tarptautinių studijų specialistė – DT pirmininkė;
2. Asta GLIOŽIENĖ, vyr. instruktorė, lektorė, atsakinga už LAJM psichosocialinės aplinkos palaikymą;
3. Jelena KROCHINA, lektorė;
4. Roberta MANKUVIENĖ, finansų apskaitos specialistė – DT sekretorė;
5. Reda SKIRPSTAITIENĖ, studijų administratorė.

Atsarginiai LAJM darbo tarybos nariai

– Alvydas NIKOLAJUS, lektorius; 
– Asta RAUDIENĖ, studijų specialistė; 
– Renata JACKUVIENĖ, lektorė.

Darbuotojų atstovas saugai ir sveikatai – Pranas TAMAŠAUSKAS, dirbtuvių vedėjas

LAJM Darbo tarybos veiklą reglamentuoja Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos darbo tarybos veiklos reglamentas.

 Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos darbo tarybos veiklos reglamentas

Scroll to Top