,,Baltic Info Days”

2023 m. lapkričio 21–22 d. Vilniuje vykstančiame Švietimo mainų paramos fondo organizuojamame tradiciniame renginyje „Baltic Info Days“ LAJM  atstovauja Tarptautinių ryšių skyriaus vedėja dr. Simona Briedienė. Renginys subūrė aukštąsias mokyklas iš Baltijos šalių – Lietuvos, Latvijos ir Estijos, nacionalinių agentūrų ir Europos Komisijos atstovus. Renginio metu dėmesys skirtas tarptautiniam bendradarbiavimui, patirčių pasidalijimui ir galimybių bendradarbiauti aukštosiose mokyklose aptarimui. Šių metų renginio tema – tarptautinio mobilumo, centralizuotų veiklų ir aukštųjų mokyklų partnerysčių stiprinimas.

On November 21–22, 2023, at the traditional event „Baltic Info Days“ organized by the Education Exchange Support Foundation in Vilnius, LMA was represented by dr. Simona Briedienė, the Head of the International Relations Department. The event gathered higher education institutions from the Baltic countries – Lithuania, Latvia, and Estonia, as well as representatives from national agencies and the European Commission. The focus of the event was on international cooperation, sharing experiences, and discussing opportunities for collaboration in higher education institutions. The theme of this year’s event was the strengthening of international mobility, centralized activities, and partnerships among higher education institutions.

Scroll to Top