Motorinių pramoginių laivų laivavedžių kursai

Kursų mokymo programos skirtos laivavedžiams, siekiantiems įgyti nacionalinį arba tarptautinį motorinio pramoginio laivo be variklio galios apribojimų laivavedžio kvalifikacijos liudijimą. 

Programos parengtos pagal Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos Europos vidaus vandenų kelių laivybos taisyklių ir Motorinių pramoginių laivų laivavedžių rengimo, kompetencijos įgijimo ir kvalifikacijos dokumentų išdavimo, paėmimo ir grąžinimo nuostatų reikalavimus bei akredituotos Lietuvos transporto saugos administracijos

Šiuos kursus gali lankyti asmenys sulaukę 18 metų

Nacionalinis

Laivavedžio kvalifikacijos liudijimas suteikia teisę valdyti motorinį pramoginį laivą be variklių galios apribojimų Lietuvos Respublikos vidaus vandenyse, vidaus vandenų keliuose ir teritorinės jūros (12 jūrmylių nuo kranto) ribose. Sėkmingai išlaikiusiems egzaminus išduodamas tik Lietuvos teritorijoje galiojantis laivavedžio pažymėjimas.

Tarptautinis

Laivavedžio kvalifikacijos liudijimas suteikia teisę valdyti motorinį pramoginį laivą be variklių galios apribojimų. Sėkmingai išlaikiusiems egzaminus išduodamas vidaus ir jūrų vandenyse galiojantis laivavedžio pažymėjimas. Pažymėjimas galioja Europos Sąjungos šalių, Baltarusijos, Norvegijos, Pietų Afrikos Respublikos, Jungtinės Karalystės ir Ukrainos vandenyse.

KURSŲ KAINA IR TRUKMĖ

Mokymo programos

– Asmenų, siekiančių įgyti teisę valdyti motorinius pramoginius laivus be variklio galios apribojimų Lietuvos Respublikos vidaus vandenyse, vidaus vandenų keliuose ir teritorinės jūros ribose, rengimo.

– Asmenų, siekiančių įgyti teisę valdyti motorinius pramoginius laivus be variklio galios apribojimų vidaus ir jūrų vandenyse, rengimo.

– Laivavedžių, kuriems suteikta teisė valdyti motorinius pramoginius laivus be variklio galios apribojimų Lietuvos Respublikos vidaus vandenyse, vidaus vandenų keliuose ir teritorinės jūros ribose ir kurie siekia įgyti teisę valdyti motorinius pramoginius laivus be variklio galios apribojimų vidaus ir jūrų vandenyse, kvalifikacijos tobulinimo.

Scroll to Top