LAJM ir Karo policijos partnerystė

Balandžio 4 d. LAJM svečiavosi Karo policija. Susitikimo metu pasirašyta bendradarbiavimo sutartis ir aptartos tarpusavio partnerystės specialistų mokymo ir kvalifikacijos kėlimo srityje. Diskutuota apie dalyvavimą ir reprezentacinių renginių organizavimą, kurie skirti ugdyti jaunimo pilietiškumą. Ši sąjunga stiprins institucijų tarpusavio santykius bei veiklos efektyvumą.

Scroll to Top