NAVY TECH 2024

LAJM nuo 1994 m. rengiami Karinių jūrų pajėgų karininkai, nuo 2012 m. bendradarbiaujama su Lietuvos karo akademija, kurios kariūnai gali pasirinkti studijuoti LAJM ir pradėti karinio laivyno karininko karjerą. LAJM siekia tobulinti studijų procesą bei apsirūpinti šiuolaikinėmis techninėmis priemonėmis. Šiuo tikslu direktoriaus pavaduotojai Justas Žaglinskis ir Rima Mickienė sausio 30-31 d. dalyvavo konferencijoje NAVY TECH 2024, kurią organizavo “Navy Leaders”, “Defence Leaders Ltd.” padalinys, vienijantis NATO narių karinius jūrų laivynus, pramonę, laivų statyklas, technologijų tiekėjus ir tiekimo grandinę. 

NAVY TECH konferencijoje buvo pristatytas ateities karinis laivynas, ypatingą dėmesį skiriant bepilotėms priemonėms, ypač USV, UUV ir ROV.  Gynybos lyderių pranešimai buvo susiję su antvandeninio ir povandeninio karinio jūrų laivyno veikimo principais, galimos žalos kontrole, laivų statybos technologijomis, povandeninės gynybos įranga ir kt. Itin daug pranešimų vienijo duomenų analizės ir kibernetinio saugumo tematika. Konferencijos metu veikė karinio jūrų laivyno įrangos ir technologijų paroda, kurioje buvo aktyviai bendraujama su įrangos gamintojais, keičiamasi idėjomis ir aptariamos perspektyvos.

Konferencijoje įgytos žinios sudarys galimybę numatyti LAJM vykdomų studijų programų kokybinius pokyčius, papildyti naujais studijų moduliais, susijusiais su programavimu, duomenų analitika ir kibernetiniu saugumu, dronų technologijomis ir kt.

Scroll to Top