Sausis – baigiamųjų darbų gynimų mėnuo!

LAJM paskutiniųjų kursų studentams – ypatingas metas!

Sausio 11 d. LAJM prasidėjo baigiamųjų kvalifikacinių egzaminų ir baigiamųjų darbų viešųjų gynimų etapas. Pirmieji startavo studijų programos „Laivų elektros įrenginių eksploatavimas“ studentai.

Šis etapas truks iki sausio 30 dienos, kurio metu jūrinių studijų programų ,,Jūrų laivavedyba”, ,,Laivų energetinių įrenginių eksploatavimas” ir ,,Laivų elektros įrenginių eksploatavimas” studentai, siekiant gauti jūrinį laipsnį, ne tik gins baigiamuosius darbus, bet ir laikys baigiamuosius kvalifikacinius egzaminus, kuriuos sudaro dvi dalys: teorinė ir praktinė.

Linkime sėkmės studentams šiame svarbiame etape!

Scroll to Top