Finansinė parama

DėI išsamios informacijos kreipkitės

Studijų skyrius
121 kab.
Tel. +370 687 55787
El. paštas: s.dobrovolskiene@lajm.lt
Sigita Dobrovolskienė, Studijų skyriaus vedėja

Socialinė stipendija

Socialinę stipendiją gali gauti studentai, studijuojantys tiek valstybės finansuojamose vietose, tiek už studijas mokantys savo lėšomis, prašymų skirti socialinę stipendiją priėmimo metu atitinkantys bent vieną iš šių kriterijų:

– yra vieni iš bendrai gyvenančių asmenų arba vieni gyvenantys asmenys, turintys teisę gauti arba gaunantys socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą;

– turi teisės aktų nustatyta tvarka nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį;

– yra ne vyresni kaip 25 metų ir jiems iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba) arba jų tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę.

Kiekvieną semestrą reikia pateikti naują prašymą.
Daugiau informacijos:

https://vsf.lrv.lt/lt/studentams/soc-stipendijos

TIKSLINĖ SKATINAMOJI STIPENDIJA

Skiria LR Ekonomikos ir inovacijų ministerija

Gali būti skiriamos studentams, studijuojantiems valstybės finansuojamose studijų vietose pagal šias studijų programas:

– jūrų technologijų studijų krypties programa ,,Jūrų laivavedyba“ nemažiau 1 BSI (49 Eur/mėn.);

– jūrų inžinerijos studijų krypties programa ,,Laivų energetinių įrenginių 1 BSI (49 Eur/mėn.);

– „Laivų energetinių įrenginių eksploatavimas“ po 200 Eur/mėn. visam studijų laikotarpiui;

– ,,Laivų elektros įrenginių eksploatavimas“ po 200 Eur/mėn. visam studijų laikotarpiui;

– ,,Laivybos ir logistikos informacijos sistemos“ po 200 Eur/mėn. visam studijų laikotarpiui;.

Daugiau informacijos:

LAJM Tvarkos aprašas

PRETENDAVIMAS Į VALSTYBĖS FINANSUOJAMĄ VIETĄ

Atsilaisvinusią valstybės finansuojamą studijų vietą gali užimti geriausiai toje pačioje studijų kryptyje, tame pačiame kurse ir pagal tokią pačią studijų formą valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje besimokantis studentas.

Daugiau informacijos:

LAJM Tvarkos aprašas

STUDIJŲ KAINOS KOMPENSAVIMAS

Geriausių studijų rezultatų pasiekę studentai, studijuojantys valstybės nefinansuojamose studijų vietose, gali gauti už studijas sumokėtos kainos kompensaciją.

Daugiau informacijos:

LAJM Tvarkos aprašas

SKATINAMOJI STIPENDIJA

Geriausiems studentams, skiriamos iš LAJM ar kitų lėšų, atsižvelgiant į studijų rezultatus ar kitus akademinius laimėjimus.

Daugiau informacijos:

LAJM Tvarkos aprašas

VIENKARTINĖ ARBA MĖNESINĖS PRIEMOKOS

Gali būti skiriamos už aktyvią veiklą LAJM.

Daugiau informacijos:

LAJM Tvarkos aprašas

FINANSINĖ PAGALBA NEĮGALIESIEMS

Studentai, turintys nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį, pirmą kartą studijuojantys pagal pirmosios pakopos (profesinio bakalauro arba bakalauro) studijų programą gali gauti finansinę pagalbą neįgaliesiems.

Daugiau informacijos:

https://www.ndt.lt/neigaliuju-studentu-remimas/

STUDIJŲ KREPŠELIO GRĄŽINIMAS

Studentai, įstoję į valstybės finansuojamas vietas ir nusprendę nepradėti ar nutraukti studijas, privalo raštu apie tai informuoti studijas administruojančią studijų specialistę iki pirmo kurso pirmojo semestro pabaigos.

Neinformavus apie tai laiku, studentas privalo valstybės biudžeto lėšas arba jų dalį, skirtas studijų kainai valstybės finansuojamose studijų vietose apmokėti, grąžinti į valstybės biudžetą

Scroll to Top