Studijų programos ,,Laivų elektros įrenginių eksploatavimas” vadovė Gintvilė Šimkonienė apgynė daktaro disertaciją

Sveikiname studijų programos ,,Laivų elektros įrenginių eksploatavimas” vadovę Gintvilę Šimkonienę apgynus daktaro disertaciją tema “Elektros skirstomojo tinklo patikimumo modelių pritaikomumo tyrimas”.

Scroll to Top