Susitikimai Rygoje

LAJM atstovai Justas Žaglinskis ir Rima Mickienė susitiko su Rygos technikos universiteto Inžinerinės ekonomikos ir vadybos fakulteto studijų krypties ,,Transporto paslaugos” vadove Ingūna Jurgelāne-Kaldava ir tarptautinių projektų vadove dėstytoja Agnese Batenko. Susitikimo metu buvo aptartos bendradarbiavimo perspektyvos, pasidalinta transporto logistikos studijų vykdymo patirtimi, aptartos dėstytojų mainų galimybės. R. Mickienė pristatė LAJM rengiamos tarptautinės konferencijos tematiką ir pakvietė partnerius atvykti.

Susitikime su Latvijos jūrų akademijos direktoriumi Dmitrijs Gorelikovs, studijų programos ,,Jūrų transportas – Navigacija” vadovu Imants Aleksandrovs, docentu dr. Andris Unbedahts ir tarptautinių projektų vadybininke Vija Kasakovska buvo aptartas naujo Erasmus+ programos projekto Sea4Shore valdymas, pagrindinės veiklos. Projektas skirtas jūrininkų karjeros krante modeliavimui ir įvairių šalių gerosios patirties sklaida. Latvijos jūrų akademijos direktorius pasidalino patirtimi veikiant Rygos technikos universiteto struktūroje. J. Žaglinskis konsultavosi bendro Estijos, Latvijos ir Lietuvos jūrų akademijų mokslinio žurnalo ”Maritime Transport and Infrasctructure” leidimo koordinavimo rotacijos. Ateinančius dvejus metus už leidinį bus atsakinga LAJM.

LAJM dėstytojas Vladimirs Vorobjovs, Latvijos laivų techninio aprūpinimo kompanijos “Latvian Shipping Company” duomenų analitikas, inicijavo LAJM atstovų, Justo Žaglinskio ir Rimos Mickienės, susitikimą su kompanijos direktoriumi Aleksejs Sidorenko ir personalo vadove Alina Toršina. Kompanijos atstovai pateikė pasiūlymą LAJM studentų praktikai tanklaiviuose, supažindino su kompanijos jūrininkų įdarbinimo departamento darbuotojais. Buvo susitarta dėl kadetų atrankos LAJM datos. Į praktiką tanklaiviuose ketinama pakviesti 15 LAJM studentų.

https://www.rtu.lv/en/lma/about-us-3/news-9/open/rtu-latvian-maritime-academy-lma-hosts-representatives-from-lithuanian-maritime-academy
Scroll to Top