Diplomų įteikimo ceremonija

Vasario 15 d. Lietuvos aukštojoje jūreivystės mokykloje įvyko iškilminga diplomų įteikimo ceremonija, kurios metu skambėjo sveikinimo žodžiai, gausūs aplodismentai ir ovacijos puikiai studijas baigusiems absolventams. Ceremonijos metu diplomai buvo įteikti 67 absolventams, kurie baigė jūrų laivavedybos, laivų energetinių įrenginių eksploatavimo ir laivų elektros įrenginių eksploatavimo studijų programas.

Sveikiname LAJM absolventus sėkmingai baigus studijas ir priartėjus savo svajonių link!

Scroll to Top