Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) apsilankymas LAJM

Vasario 19 d. LAJM lankėsi Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) vadas generolas Rustamas LIUBAJEVAS, VSAT mokymo ir valdymo skyrių vedėjai, Pasieniečių mokyklos viršininkas, pakrančių apsaugos rinktinių vadai ir kiti už tarnybos organizavimą atsakingi pareigūnai. Susitikimo metu buvo aptartos dvi pagrindinės bendradarbiavimo kryptys – personalo kvalifikacijos tobulinimas ir viešoji komunikacija.

Pasidalinta nuomonėmis dėl pareigūnų, jau dirbančių laivuose, kvalifikacijos tobulinimo galimybių pagal darbui jūroje ir vidaus vandenyse keliamus reikalavimus naudojantis LAJM turima jūrininkų rengimo materialiąja baze, bei dėl personalo bendrųjų kompetencijų, pavyzdžiui, užsienio kalbų, mokymų.

VSAT vadas išreiškė susirūpinimą dėl bazinio pareigūnų darbui VSAT laivuose rengimo. Diskusijų metu aptartos jūrininkų rengimo studijų programų specializacijų sukūrimo ir būsimųjų studentų pritraukimo galimybės bei numatyta bendradarbiaujant parengti veiksmų programą šiam tikslui pasiekti. LAJM pristatė vykdomų jūrų inžinerijos ir jūrų technologijų studijų krypčių programų specializacijas, skirtas karo ir pakrančių apsaugos laivų įgulai parengti. Tai 3 metų trukmės studijos, iš kurių vienas semestras skirtas praktikai laivuose. Privalumu pareigūnams tampa LAJM taikoma studijų kitose aukštosiose mokyklose ir neformaliu bei savaiminiu būdu įgytų kompetencijų įskaitymo praktika.

Komunikacijos srityje nuspręsta viešinti tarnybos VSAT galimybes ir privalumus, bendrai rengti LAJM ir VSAT informacinius renginius moksleiviams ir studentams bei aktyviai skleisti Lietuvos, jūrų valstybės, idėją.

Tikslinės ir realios VSAT ir LAJM partnerystės nauda įvairiapusė – tai sudarys moksleiviams ir studentams didesnes karjeros pasirinkimo galimybes, paskatins rinktis studijas LAJM ir tarnybą VSAT laivuose, pagerins VSAT pareigūnų kvalifikaciją.

Scroll to Top