Kalėdinis direktoriaus sveikinimas

Brangūs Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos dėstytojai, bendruomenės nariai, studentai,

Artėja didžiausios metų šventės, o kalendoriniai metai skaičiuoja paskutines dienas. Net nepajusime kaip ir vėl esame įsitraukę į naujų, 2024 metų darbų sūkurį.

Noriu padėkoti už buvimą drauge šiais metais, už tai, kad kiekvieno iš Jūsų indėlis ne tik stiprina bei plėtoja Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos veiklą, bet ir kuria tvarią tarpusavio aplinką. Jūsų nuveikti darbai tik įrodymas, kad veikdami kartu ir kiekvienas atskirai esate neatsiejama bendruomenės dalis, kurianti neįkainojamą vertę. 

Matydamas Jūsų šypsenas, noriu pabrėžti kiekvieno iš jūsų indėlį, kuris ir yra pagrindinis sėkmės variklis. Esu be galo dėkingas galėdamas dirbti su komanda, kurią sieja meilė jūrai.

Studentams noriu palinkėti ir toliau energingai siekti mokslo aukštumų, domėtis, tyrinėti, tobulinti savo praktinius įgūdžius. Sunkumai yra tik laikinas etapas, siekiant platesnių tolių ir didesnių aukštumų.

2024 – ieji Švyturių metai Klaipėdoje, lai jie suteikia šviesos, vilties ir naujų jėgų siekiams įgyvendinti. Linkiu santarvės, ramybės ir taikos Jums ir Jūsų artimiesiems.

Nuoširdžiai
Lietuvos aukštosios jūreivystės direktorius
Vaclav Stankevič

Dear teachers, community members and students of the Lithuanian Maritime Academy,

The biggest holidays of the year are approaching, and the calendar year is counting its last days. We will not even notice how we are once again involved in the whirlwind of the works in the new year of 2024.

I would like to thank you for being together this year, for the contribution of each of you not only strengthening and developing the activities of the Lithuanian Maritime Academy, but also to creating a sustainable mutual environment. Your work is proof that, working together and individually, you are an integral part of the community, creating the value that cannot be overestimated.

Seeing your smiles, I would like to emphasize the contribution of each one of you, which is the main driver of success. I am extremely grateful for having an opportunity to work with a team that shares love for the sea.
I wish our students would continue their vigorous pursuit for scientific excellence, would be interested, would explore and develop their practical skills. Difficulties are only a temporary stage in the journey reaching for greater heights.

2024 is the Year of Lighthouses in Klaipėda, and may it bring light, hope and new strength for the realisation of our aspirations. I wish you and your loved ones harmony, peace and tranquillity.

Sincerely
Director of the Lithuanian Maritime Academy
Vaclav Stankevič

Scroll to Top