SEAMENTORS projekto pristatymas Jūrų kapitonų Asociacijos nariams

2021-2024 m. LIETUVOS AUKŠTOJI JŪREIVYSTĖS MOKYKLA, kartu su partneriais: T. C. Piri Reis Universitesi (Turkija), AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ (Lenkija), Nikola Yonkov Vaptsarov Naval Academy (Bulgarija), MARITIME INNOVATORS (Turkija), SPINAKER (Slovėnija), įgyvendina tarptautinį projektą ,,SEAfarers Experiential Knowledge Based MENTORS (SEAMENTORS)”. Projekto tikslas –  sukurti informacinę SEA MENTORS platformą jūrininkams ir kadetams. Platformoje pateikiami internetiniai profesinio pasirengimo įvertinimo klausimynai, sukurtas skaitmeninis įrankis, suteikiantis vartotojui reikiamos informacijos pradedant profesinę karjerą jūroje. SEAMENTORS platformoje pateikiamas platus profesionalų jūrininkų – mentorių tinklas. Jaunieji specialistai čia ras savo kolegų ir mentorių pasakojimus apie jų darbo jūroje patirtis. Projekto pristatyme dalyvavo studijų programų „Laivų elektros įrenginių eksploatavimas” ir „Laivų energetinių įrenginių eksploatavimas” studentai, gaunantys LR Ekonomikos ir inovacijų ministerijos tikslines stipendijas.

SEAMENTORS platforma – vienintelė tarptautinė platforma, skirta įvairaus rango jūrininkams ir pagrįsta jų praktine patirtimi.

Šiais metais SEAMENTORS projektas buvo pristatomas tarptautinei bendruomenei ir Jūrų akademijų studentams.

2023 m. gruodžio mėnesį V. Locaitienė, projekto dalyvė, pristatė šią platformą Jūrų kapitonų Asociacijos nariams, pakviesdama juos dalyvauti mentorystės programoje. 

Scroll to Top