Ekspertų vizitas/Expert visit

Spalio 5 – 6 dienomis Lietuvos aukštojoje jūreivystės mokykloje vyks Studijų kokybės vertinimo centro (SKVC) jūrų inžinerijos ir jūrų technologijų studijų krypčių vertinimo ekspertų vizitas.

Ekspertų grupės vadovas:

Prof. dr. Bettar Ould El Moctar

Ekspertų grupė:

Prof. dr. Bjørn Egil Asbjørnslett

Prof. dr. Krzysztof Czaplewski

Asoc. Prof. dr. Srdjan Vujicic

Ugnė Viktorija Paulikaitė (studentų atstovė)

Koordinatorius: Paulius Zolubas

Spalio 5 d. darbotvarkės nuoroda
Spalio 6 d. darbotvarkės nuoroda

October 5 – 6, experts from the Study Quality Evaluation Center (SKVC) will visit the Lithuanian Maritime Academy to assess the quality of marine engineering and marine technologies study programs.

Team leader:

Prof. Dr. Bettar Ould El Moctar

Team members:

Prof. Dr. Bjørn Egil Asbjørnslett

Prof. Dr. Krzysztof Czaplewski

Assoc.Prof. Dr. Srdjan Vujicic

Ugnė Viktorija Paulikaitė (student’s representative)

Coordinator: Paulius Zolubas

October 5th agenda link
October 6th agenda link

Scroll to Top