SU TARPTAUTINE MOKYTOJŲ DIENA

Mieli dėstytojai, Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos bendruomenės nariai,

 Sveikiname Jus su Tarptautine mokytojų diena! Tegul šią dieną Jus lydi vien šypsenos ir nuoširdūs palinkėjimai, kurių esate verti.

 Jūs turite kilnų tikslą – įkvėpti, ugdyti žmogiškąsias vertybes, formuoti jauno žmogaus mąstyseną ir atverti žinių horizontus.

Jūs turite galią nulemti tolimesnį studento kelią – tai tokia pat didelė dovana, kaip ir atsakomybė.

Jūs turite neįkainojamus patarimus ir išmintį, kuri pakloja profesinį kelią, todėl Jūsų profesija yra ypatinga.

Šią dieną linkime Jums neišsenkančių idėjų ir kantrybės auginant jūrinės bendruomenės narius.

Scroll to Top