STCW kursai jūrininkams

Kursų mokymo programos parengtos pagal JRAB (angl. STCW) konvencijos ir kodekso reikalavimus bei pavyzdines programas.

KURSŲ KAINA IR TRUKMĖ

SAUGOS, IŠGYVENIMO IR SAUGUMO MOKYMO PROGRAMOS

– Asmeninio išgyvenimo technika, priešgaisrinė sauga ir gaisrų gesinimas, pirmosios pagalbos suteikimo pagrindai, asmeninis saugumas ir socialinė atsakomybė

– Darbo su gelbėjimosi valtimis bei plaustais ir gelbėjimo valtimis (išskyrus greitaeiges gelbėjimo valtis)

– Darbo su greitaeigėmis gelbėjimo valtimis

– Specialus gaisrų gesinimas

– Pirmoji medicinos pagalba

– Medicininė priežiūra

– Laivo apsaugos pareigūnas

– Jūrininkų, kuriems paskirtos su apsauga susijusios pareigos

– Saugos mokymas visiems jūrininkams

LAIVAVEDŽIAMS MOKYMO PROGRAMOS

– Radiolokacinė navigacija, radiolokacinis žymėjimas ir automatinio radiolokacinio žymėjimo sistemos (ARPA) panaudojimas

– Radiolokacinė navigacija, radiolokacinis žymėjimas ir automatinio radiolokacinio žymėjimo sistemos (ARPA) panaudojimas, tiltelio valdymas, paieška ir gelbėjimas

– Elektroninių jūrlapių parodymo ir informacijos sistemos (ECDIS) panaudojimas

– Tiltelio resursų valdymas

LAIVŲ MECHANIKAMS IR ELEKTROMECHANIKAMS MOKYMO PROGRAMOS

– Mašinų skyriaus resursų valdymas

– Aukštos įtampos elektros įrangos saugaus eksploatavimo laivuose pagrindai

– Aukštos įtampos energijos sistemų saugaus eksploatavimo laivuose pradinis rengimas

– Aukštos įtampos energijos sistemų saugaus eksploatavimo laivuose specialus rengimas

– Laivų turbininių įrenginių valdymo 

GMDSS MOKYMO PROGRAMOS

– Globalinės jūrų avarinio ryšio ir saugumo sistemos (GMDSS) bendrosios paskirties radijo ryšio operatorius

– Globalinės jūrų avarinio ryšio ir saugumo sistemos (GMDSS) ribotos paskirties radijo ryšio operatorius

– Globalinės jūrų avarinio ryšio ir saugumo sistemos (GMDSS) bendrosios paskirties radijo ryšio operatorius (turintiems GJARSS ribotos paskirties radijo ryšio operatoriaus kvalifikaciją)

SPECIALAUS TIPO LAIVAMS MOKYMO PROGRAMOS

– Tiesiogiai keleivius jiems skirtose patalpose aptarnaujančio personalo saugumo įgūdžių, minios valdymo, krizių valdymo ir žmonių elgesio visuose keleiviniuose laivuose

– Keleivių saugumo, krovinių saugumo ir laivo korpuso sandarumo užtikrinimo visuose keleiviniuose laivuose

– Tarptautinio pavojingų krovinių vežimo

– Naftos ir cheminių medžiagų tanklaivių krovimo pradinis rengimas

– Naftos tanklaivių krovimo specialus rengimas

– Cheminių tanklaivių krovimo specialus rengimas

– Suskystintų dujų tanklaivių krovimo pradinis rengimas

– Suskystintų dujų tanklaivių krovimo specialus rengimas

– Pradinis parengimas darbui laivuose, kuriems taikomas IGF kodeksas

– Darbo laivuose, plaukiojančiuose poliariniuose vandenyse

– Darbo laivuose, su azipodiniais varytuvais, pradinis rengimas

– Darbo laivuose, su azipodiniais varytuvais, išplėstinis rengimas

JŪRINIO LAIPSNIO SUTEIKIMO, KVALIFIKACIJOS PATVIRTINIMO MOKYMO PROGRAMOS

– Jūreivių ruošimas

– Laivų motoristo ruošimas

– Kvalifikacijos kėlimo ir tobulinimo kursai laivavedžiams

– Kvalifikacijos kėlimo ir tobulinimo kursai laivų mechanikams

– Neriboto plaukiojimo vandenyse eksploatuojamų 24 metrų ilgio ir ilgesnių žvejybos laivų įgulos denio tarnybos vadovaujančių specialistų

– Elektromechanikų kvalifikacijos tobulinimo

Scroll to Top