Asmeninio išgyvenimo technika, priešgaisrinė sauga ir gaisrų gesinimas, pirmosios pagalbos suteikimo pagrindai, asmeninis saugumas ir socialinė atsakomybė

STCW kodekso skyrius/poskyrisA-VI/1, 1-4
AtitikimasIMO pavyzdinės programos:
1.13 – „Elementary First Aid“
1.19 – „Proficiency in Personal Survival Techniques“
1.20 – „Fire Prevention and Fire Fighting“
1.21 – „Personal Safety and Social Responsibilities“
TikslasSuteikti klausytojams teorinių žinių ir praktinių įgūdžių, susidarius ekstremalioms situacijoms, gebėti panaudoti asmenines ir kolektyvines gelbėjimosi priemones, vykdyti gaisrų prevenciją ir kovoti su gaisrais, suteikti pirmąją elementariąją pagalbą nukentėjusiesiems, taikyti asmenines saugumo priemones, vykdant įvairius darbus, bei taikyti socialinės atsakomybės principus.
PaskirtisMokymo programa skirta visiems asmenims, dirbantiems, įsidarbinantiems ar ketinantiems dirbti ar atlikti praktiką laivuose, įgyti arba atnaujinti žinias ir įgūdžius.
Reikalavimai klausytojamsPradinio kurso klausytojai turi: būti ne jaunesni kaip 18 metų,turėti galiojantį asmens dokumentą (pasas/ID kortelė).

Pakartotinio kurso klausytojai turi: turėti galiojantį asmens dokumentą (pasas/ID kortelė),pateikti mokymo programos „Asmeninio išgyvenimo technika, priešgaisrinė sauga ir gaisrų gesinimas, pirmosios pagalbos suteikimo pagrindai, asmeninis saugumas ir socialinė atsakomybė (STCW A-VI/1, 1-4)“ baigimo specialųjį liudijimą, išduotą Europos Sąjungos arba Europos ekonominės erdvės valstybės narės kompetentingos institucijos.
TrukmėPradinio kurso trukmė 68 val.

Pakartotinio kurso trukmė 20 val.
KainaPradinio kurso kaina 450 Eur

Pakartotinio kurso kaina 340 Eur

Registruotis į kursus

Scroll to Top