Mokymai SPECIALAUS TIPO LAIVAMS

Mokymo programos:

  • Tiesiogiai keleivius jiems skirtose patalpose aptarnaujančio personalo saugumo įgūdžių, minios valdymo, krizių valdymo ir žmonių elgesio visuose keleiviniuose laivuose
  • Keleivių saugumo, krovinių saugumo ir laivo korpuso sandarumo užtikrinimo visuose keleiviniuose laivuose
  • Naftos ir cheminių medžiagų tanklaivių krovimo pradinis rengimas
  • Naftos tanklaivių krovimo specialus rengimas
  • Cheminių tanklaivių krovimo specialus rengimas
  • Suskystintų dujų tanklaivių krovimo pradinis rengimas
  • Suskystintų dujų tanklaivių krovimo specialus rengimas
  • Pradinis parengimas darbui laivuose, kuriems taikomas IGF kodeksas
  • Darbo laivuose, plaukiojančiuose poliariniuose vandenyse
Scroll to Top