LAJM direktoriaus pavaduotojas mokslui ir inovacijoms dr. J. Žaglinskis jungiasi prie Vilnius TECH mokslininkų komandos

LAJM direktoriaus pavaduotojas mokslui ir inovacijoms dr. J. Žaglinskis jungiasi prie Vilnius TECH mokslininkų komandos projekte „Žaliojo vandenilio panaudojimas transporto sektoriuje” [„Misijomis grįstų mokslo ir inovacijų programų įgyvendinimas“ Nr. 02-002-P-0001 tematika „Sumani ir klimatui neutrali Lietuva“ MTEP projektas, 2024–2026 m.].

Projekto numatyta sukurti vandenilio tiekimo sistemą įprastinėms transporto priemonėms su vidaus degimo varikliais. Šiam tikslui pasiekti bus sukomplektuota reikalinga variklių bandymų įranga, kad būtų galima ištirti vandenilio naudojimo galimybes kibirkštinio uždegimo ir slėginio uždegimo vidaus degimo varikliuose. Projekto metu bus bandomos įvairios vandenilio ir įprastinių arba biodegalų proporcijos bei įvairūs vandenilio tiekimo būdai. Bus atlikta variklio degimo procesų analizė ir nustatyti optimalūs vandenilio ir skystųjų degalų santykiai įvairiems variklio darbo režimams.

Scroll to Top