Svečiuose VSAT prie LR vidaus reikalų ministerijos Pakrančių apsaugos pasienio rinktinės komanda

Sausio 26 d. LAJM svečiavosi Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – VSAT) Pakrančių apsaugos pasienio rinktinės (PAPR) vadas Juozas Rinkevičius ir jo komanda.

Pakrančių apsaugos rinktinės vadas ir už tarnybos organizavimą atsakingi pareigūnai domėjosi specialistų rengimo ir personalo kompetencijų tobulinimo galimybėmis. Rinktinės vadas pabrėžė, kad pakrančių apsaugos laivuose siekiama, kad tarnyboje būtų kuo daugiau pareigūnų, turinčių jūrinę kvalifikaciją. Nors rinktinės laivams nėra taikomi Tarptautinės jūrų organizacijos konvencijų ir atitinkamų nacionalinių teisės aktų reikalavimai, tačiau siekiant užtikrinti pagrindines laivybos saugumo, laivo valdymo ir eksploatavimo funkcijas, būtinos specifinės jūreivystės  – laivavedybos, laivo inžinerijos – žinios ir praktiniai įgūdžiai.

Taigi, pakrančių apsaugos rinktinės laivų įgulos rengimas bei kvalifikacijos tobulinimas tapo pagrindine susitikimo tema. LAJM yra vienintelė aukštoji mokykla, kurioje rengiami jūrininkai ne tik prekybiniams, bet ir karo, specialios paskirties  ir vidaus vandenų laivams. LAJM pristatė vykdomų jūrų inžinerijos ir jūrų technologijų studijų krypčių programų specializacijas, skirtas karo ir pakrančių apsaugos laivų įgulai parengti. Tai 3 metų trukmės studijos, iš kurių vienas semestras skirtas praktikai laivuose. Privalumu pareigūnams tampa LAJM taikoma studijų kitose aukštosios mokyklose ir neformaliu bei savaiminiu būdu įgytų kompetencijų įskaitymo praktika. 

Tikslinės ir realios VSAT ir LAJM partnerystės nauda abipusė –  sustiprins pasienio apsaugos tarnybą, pagerins pareigūnų kvalifikaciją bei paskatins rinktis studijas LAJM ir tarnybą VSAT laivuose.

Scroll to Top