Paskaitos Latvijoje pagal Erasmus+

Įgyvendinant Erasmus+ programą 2023 m. gruodžio mėn. keturi LAJM dėstytojai skaitė paskaitas Latvijoje – Rigos Technikos universiteto Liepojos jūreivystės koledže (angl. RTU Liepaja Marine College) ir Latvijos jūrų akademijoje (RTU Latvian Maritime Academy) mechanikos, laivo stabilumo, laivo įrangos ir linijinio programavimo temomis. Džiaugiamės glaudžiu bendradarbiavimu su partneriais.

Implementing the Erasmus+ program in December 2023, four LMA lecturers gave lectures in Latvia – in the field of mechanics, ship stability, ship equipment, and linear programming at the Riga Technical University Liepaja Marine College (RTU Liepaja Marine College) and the Latvian Maritime Academy (RTU Latvian Maritime Academy). We are delighted with the close collaboration with our partners.

Scroll to Top