Sakartvelo ambasadorės vizitas LAJM

2023 m. gruodžio 11 d. LAJM lankėsi Sakartvelo ambasadorė Salome Shapakidze. Vizito metu aptarti aktualiausi šalių bendradarbiavimo aukštajame moksle klausimai, jūrininkų rengimo iššūkiai ir poreikis didinti LAJM studijų prieinamumą ir žinomumą potencialiems studentams iš Sakartvelo.

Susitikimo metu diskutuota apie dvišalį bendradarbiavimą, Sakartvelo integraciją į ES bei laukiančius svarbius žingsnius stiprinant jūrinių valstybių bendradarbiavimą aukštajame moksle. LAJM šiuo metu antrame kurse studijuoja du studentai iš Sakartvelo, dviems absolventams jau buvo įteikti LAJM diplomai. Įgyvendinant Erasmus+ programą, LAJM turi pasirašiusi bendradarbiavimo sutartis su dviem partneriais iš Sakartvelo – Batumio valstybine jūrų akademija (Batumi State Maritime Academy) ir privačiu Batumio navigacijos mokymo universitetu (Batumi Navigation Teaching University). Ekskursijos LAJM metu svečiai turėjo galimybę iš arčiau pažvelgti į turimą materialinę bazę bei turimą potencialą stiprinant šalių bendradarbiavimą. Susitikime dalyvavo ir Sakartvelo ambasados Lietuvoje Sekretoriato atstovas Giorgi Kobakhidze. 

On 11 December 2023 LMA was visited by the Ambassador of Georgia Salome Shapakidze. During the visit it was discussed the most pressing issues related to the countries’ cooperation in higher education, challenges in maritime education and training and the need to increase accessibility and awareness of LMA studies for potential students from Georgia. 

The meeting also involved discussions on bilateral cooperation, Georgia’s integration into the EU, and upcoming important steps to strengthen cooperation among maritime states in higher education. Currently, two second year students from Georgia are studying at LMA, and two graduates were already awarded by LMA diplomas. Implementing the Erasmus+ program, LMA has signed cooperation agreements with two partners from Georgia – the Batumi State Maritime Academy and the private Batumi Navigation Teaching University. During the tour in LMA, the guests had the opportunity to get a closer look at the available facilities and potential for enhancing cooperation between the countries. The representative of the Secretariat of the Georgia Embassy in Lithuania Mr. Giorgi Kobakhidze participated in the meeting as well. 

Scroll to Top