Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla LAJM: studijos Klaipėdoje - NAUJIENOS

APIE LAJM | NAUJIENOS

Grd 9, 2022
Gruodžio 9 dieną, 12 val. sėkmingai baigiamuosius darbus apgynusiems ir kvalifikacinius egzaminus išlaikiusiems Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos studentams, atvykusiems iš Ukrainos Chersono valstybinės jūrų akademijos, nuotaikingos ir iškilmingos šventės metu, bus įteikti profesinio bakalauro diplomai!
Diplomų įteikimo šventėje kviečiame dalyvauti absolventus, jų artimuosius bei visus jūrinės ir akademinės bendruomenės narius!
Grd 6, 2022
Gruodžio 5–6 dienomis Tarptautinių ryšių skyriaus vedėja Simona Briedienė Lisabonoje dalyvauja tarptautiniame „Erasmus+“ seminare „Language Policy and the European Strategies“. 
Renginys yra skirtas visų formaliojo švietimo sektorių – bendrojo ugdymo, profesinio mokymo, suaugusiųjų švietimo ir aukštojo mokslo ir studijų – institucijų atstovams.
Grd 5, 2022
Informuojame, kad nuo gruodžio 12 d. organizuojami Jūreivių mokymo kursai!
Asmenys, baigę kursus, įgyja Jūreivio kvalifikaciją.
Registracija vyksta: telefonu +370 618 19 890, el.paštu kursai@lajm.lt
Grd 2, 2022
LAJM studentų komanda dalyvavo Tarptautiniame tiksliųjų mokslų konkurse ,,Sužinok-Apskaičiuok-Įsimink 2022“, kurį jau penktą kartą organizavo Klaipėdos valstybinė kolegija technologijų fakultetas.
Lap 28, 2022
Lapkričio 28 d. Lietuvos aukštojoje jūreivystės mokykloje vyko LR Seimo Jūrinių reikalų komisijos išvažiuojamasis posėdis, kuriame dalyvavo seimo nariai, mokslo įstaigų bei jūrinio sektoriaus organizacijų atstovai.
Lap 27, 2022
LAJM lektorė Karolina Mickutė lapkričio 23-25 dienomis Lisabonoje dalyvavo konferencijos Ralf Dahrendorf Roundatble diskusijoje "Next Generation" ir pristatė „Naujos kartos Lietuva“ plano teisinį vertinimą.
Lap 25, 2022

Lapkričio 25 d. LAJM prasidėjo studentų, atvykusių iš Ukrainos Chersono valstybinės jūrų akademijos, baigiamųjų darbų gynimai ir baigiamieji kvalifikacinių egzaminų laikymai jūriniam laipsniui gauti.
Linkime sėkmės, puikių įvertinimų ir ...septynių pėdų po kyliu!

Lap 17, 2022
Lapkričio 17 d. LAJM lankėsi Muitinės departamento generalinis direktorius Darius Žvironas, Klaipėdos teritorinės muitinės direktorė Rita Kunickienė ir Muitinės mokymo centro direktorė Ieva Vizgirdienė.
Susitikimas organizuotas siekiant išplėtoti bendradarbiavimą rengiant muitinės specialistus, turinčius muitinės veiklos žinių ir galinčių dirbti muitinės jūrų uosto postuose.
Lap 17, 2022
LAJM lankėsi NATO (Force Integration Unit, NFIU) vadas pulkininkas Peter Nielsen.
Susitikimo metu buvo pristatyta LAJM veikla, jūrininkų rengimo procesas Lietuvoje, glaudus ir ilgametis bendradarbiavimas su Karinėmis Jūrų pajėgomis vykdant Jaunesniųjų karininkų vadų mokymus.
Lap 16, 2022
Lapkričio 15 dieną Šiaulių valstybinėje kolegijoje vyko Lietuvos kolegijų sporto žaidynių vaikinų futbolo B diviziono finalai.
LAJM vaikinų futbolo komanda iškovojo antrąją vietą!
Dėkojame komandai už nuostabią pergalę ir LAJM vardo garsinimą!
Lap 14, 2022
Nuo šiol organizuojami "Darbo laivuose, plaukiojančiuose poliariniuose vandenyse" (STCW poskyrio A-V/4 lentelė A-V/4-1) pradinio rengimo kursai.
Mokymo programa skirta laivų kapitonams, vyriausiems kapitono padėjėjams ir budintiems kapitono padėjėjams, paskirtiems dirbti laivuose, plaukiojančiuose poliariniuose vandenyse (pagal Poliarinių vandenų kodekso nuostatas).
Lap 9, 2022
Lapkričio 9 d. LAJM svečiavosi naujai prie Lietuvos jūrinio klasterio prisijungę Ignitis Renewables atstovai.
Susitikimo metu diskutuota apie organizacijų sinergiją bei galimas bendradarbiavimo kryptis, pristatyta LAJM instrastruktūra.
Lap 9, 2022
Baltijos jūros regionas atsidūrė įvairių geopolitinių neramumų sūkuryje – energetikos krizė, Rusijos karas Ukrainoje, ekonominės sankcijos Baltarusijai, Rusijai ir kiti pastarojo meto įvykiai kelia vis didesnius iššūkius logistikai ir laivybai. Šių klausimų aptarimui buvo skirta tarptautinė konferencija “Balticseas4: BALTIC SEAS CONFERENCE - EDITION IV - CRISIS, WAR AND LOGISTICS IN EUROPE: FROM ASSESSMENT TO FORESIGHT“, kuri vyko lapkričio 7 dieną Lietuvos aukštojoje jūreivystės mokykloje (LAJM) Klaipėdoje ir lapkričio 9-ąją Vytauto Didžiojo universitete (VDU) Kaune.
Lap 4, 2022
LAJM direktorius V. Stankevič trumpai pristatė 2017-2022 m. kadencijos Tarybos veiklos rezultatus, įsimintinus projektus bei svarbius sprendimus. Direktorius padėkojo Tarybos nariams už jų veiklą LAJM taryboje. 
Išrinkti naujos 2022-2027 metų kadencijos Tarybos nariai pirmajame Tarybos posėdyje pasirašė įsipareigojimą vadovautis LAJM bei visuomenės interesais ir sąžiningai atlikti Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme nustatytas funkcijas.
Balsų dauguma LAJM tarybos pirmininku išrinktas Vaidotas Šileika, UAB Klaipėdos konteinerių terminalo gen. direktorius.
Taryba yra kolegialus LAJM valdymo organas, sprendžiantis strateginius aukštosios mokyklos veiklos klausimus, į kurį įtraukiami ne tik LAJM akademinės bendruomenės, bet ir visuomenės atstovai.
Lap 4, 2022
LAJM pirmo aukšto fojė atidaryta fotografo Vyto Karaciejaus paroda "Jūrų kapitonai - prezidentai, karaliai, imperatoriai".
Daugiau apie parodos atidarymą>>>
Maloniai kviečiame apsilankyti!
Spa 27, 2022

Spalio 26 - 27 dienomis Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla studentus kvietė dalyvauti renginių cikle, kurių metu studentai turėjo išskirtinę galimybę sužinoti apie dominančias įmones, įstaigas, organizacijas, užmegzti sėkmingam karjeros startui naudingus ryšius. Išgirsti tikslinę informaciją, nuo ko pradėti jūrinę karjerą.
Žinoma, nestigo informacijos apie sėkmingą lyderystę bei šių dienų tendencijas - savęs reprezentavimą socialinėje erdvėje!

Spa 24, 2022

Su giliu liūdesiu pranešame, kad mirė ilgametis tolimojo plaukiojimo kapitonas, Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos absolventas, darbuotojas, garbės alumnas a.a. Sigitas Šileris.

Baigęs jūrinę karjerą patirtimi su studentais dalinosi dėstydamas navigacijos, locijos ir laivo ekonomikos dalykus, laisvalaikiu rašydamas knygas apie jūrininkus ir jų ryšį su jūra, o visuomeninę veiklą susiedamas su asociacijos Jūrų kapitonų klubas veikla.
2014 m. pirmasis Lietuvos istorijoje buvo apdovanotas Liudviko stulpino medaliu už ypatingus nuopelnus Lietuvos vandens transportui ir jūrų pramonei.
Spa 24, 2022
Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla tęsdama tradiciją, kviečia mokytojus, mokyklų ir gimnazijų darbuotojus į nemokamą seminarą „UGDYMAS KARJERAI: pagalba mokiniams renkantis karjerą“,
Seminaro metu bus tobulinama ugdymo karjerai kompetencija, siekiant, kad mokytojo vaidmuo padedant moksleiviams rinktis profesinį kelią būtų kuo tikslingesnis ir kryptingesnis.
Seminaras vyks 2022 m. spalio 25 d., antradienį, nuo 10 val.
 
Spa 19, 2022
2022 m. spalio 19 d. Studijų programos "Laivų elektros įrenginių eksploatavimas" vadovė Gintvilė Šimkonienė, lektoriai Renata Jackuvienė ir Eugenijus Žagaras dalyvavo tarptautinėje konferencijoje pramonės skaitmeninimo tema „Making Industry 4.0 real“ ir susipažino su pramonės atstovų gerąja patirti ir praktiniais verslo pavyzdžiais žengiant transformacijų keliu.


Puslapis 1 iš 5  > >>