Jūrų transporto logistikos technologijos

Kvalifikacinis laipsnis:

Technologijų mokslo profesinio bakalauro laipsnis

Studijų forma:

Nuolatinė, Ištęstinė
1500 absolventų
85% baigusių įsidarbina
1826 dienų studijų
55 dėstomi dalykai

Siekiant, kad taikomos šiuolaikinės jūrų transporto logistikos technologijos sukurtų sklandų bei efektyvų krovinio gabenimo procesą tarptautinėje rinkoje, yra svarbu atrinkti tinkamiausią krovinių gabenimo jūra ir sausuma technologiją, suplanuoti optimalius logistikos maršrutus, gebėti sudaryti optimalius krovos darbų scenarijus, įtraukti optimalų skaičių partnerių  su pagrindiniu tikslu – tenkinti krovinio siuntėjų ir gavėjų poreikius. Studijų programa „Jūrų transporto logistikos technologijos” skirta parengti  specialistą, kuris jūrų transporto logistikos sistemoje užtikrintų tarptautinės logistinės grandinės jungiamumą.

Pagrindiniai dalykai:

 • bendrojo koleginio lavinimo dalykai
 • Studijų krypties dalykai

Daugiau informacijos AIKOS sistemoje

Dėstytojai: laivybos, jūrų uosto technologijų, tarptautinės logistikos, uosto valdymo ir jūrų ekonomikos srities tyrėjai, mokslininkai bei praktikai, savo žinias grindžiantys profesinės veiklos patirtimi uosto įmonėse.


Dalis studijų programos dalykų vyksta realią jūrų uosto krovos terminalų veiklą ir Klaipėdos uosto krovinių bei laivų informacines sistemas imituojančiuose elektroniniuose treniruokliuose, kompiuterizuoto mokymo auditorijose.

STUDIJŲ PROGRAMOS KLAUSIMAIS KREIPKITĖS

114 kab.
Tel. 8 46 397 255
Mob. Tel. +370 692 83739
Studijų programos vadovė Vilma Locaitienė
El. paštas: v.locaitiene@lajm.lt
Studijų specialistė Asta Raudienė
El. paštas: a.raudiene@lajm.lt

3 m.

Studijų trukmė

Nuolatinės studijos

3 m.

Studijų trukmė

Ištęstinės studijos

4 mėn.

Praktikos trukmė

Karjera

Lietuvos aukštojoje jūreivystės mokykloje įgytas technologijų mokslo profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis sudaro galimybes dirbti tiek Lietuvos, tiek tarptautinėse logistikos kompanijose organizuojant ir vykdant krovos procesų, jiems reikalingų įrengimų bei technologijų valdymo  ir eksploatavimo veiklas.  Klaipėdoje absolventams siūloma apie 23 tūkst. darbo vietų, kurias sukuria Klaipėdos valstybinis jūrų uostas ir jame veikiančios su jūrų transporto sektortiaus veiklomis susijusios įmonės. 

Jūrų technologijų studijų programos absolventai – tai jūrų krovos technologai, dirbantys jūrų uostų krovos terminaluose ir muitinės postuose.

Baigus jūrų transporto logistikos technologijų studijų programą, įgytas  išsilavinimas pagal Lietuvos profesijų klasifikatorių sudaro galimybes siekti tokių darbo pozicijų:

 • technologijų ir gamybos inžinieria bei technologai (2141); 
 • gamybos vadovai (1321): eksploatacijos, gamybos vadovas, vyriausiasis technologas, tiekimo, platinimo ir panašių paslaugų vadovai (daugiau>>)

Praktikoje jūrų transporto logistikos technologijų studijų programos absolventai dirba tokiose pareigose, kaip stividorius, krovos darbų vadovas, technikos direktorius, logistikos technologas, krovos technologas, logistas, logistikos ir technologinių projektų vadovas,  ir pan., uoste viekiančiose jūrų transporto sektoriaus įmonėse.

Baigę Jaunesniųjų karininkų vadų mokymus (JKVM), LAJM absolventai gali siekti karjeros tarnaudami Lietuvos Karinėse jūrų pajėgose.

Portalo Karjera.lt duomenimis, 2018 m. LAJM baigusių technologijų krypties absolventų, įsidarbinusių pagal profesiją, vidutinis atlyginimas Lietuvoje yra vienas didžiausių. 

Studijų programos tikslas

Parengti jūrų transporto logistikos technologijų specialistus, gebančius projektuoti ir valdyti jūrų transporto logistikos technologijų procesus, savarankiškai rengti ir įgyvendinti krovinių gabenimo jūra globalioje rinkoje logistikos projektus, taikyti šiuolaikines aukštąsias krovinių gabenimo jūra ir sausuma technologijas, siejant juos su jūrų uosto ir jūrų bei sausumos transporto technologijomis, informacinėmis komunikacinėmis technologijomis, krovinių ekspedijavimo ir sandėliavimo procesais, remiantis krovinių srautų, krovinių gabenimo maršrutų, transporto priemonių bei kitų svarbių krovinių gabenimo proceso elementų tyrimų rezultatais, įgyvendinant logistikos savalaikiškumo, saugumo, efektyvumo, intermodalumo, tarptautiškumo principus, vadovaujantis nacionaliniais bei tarptautiniais bendrosios bei jūrų teisės aktais, Tarptautinės jūrų organizacijos konvencijų, kokybės standartų, uostų ir laivybos saugumo, aplinkosaugos reikalavimais, dirbti individualiai ir komandoje, organizuojant savo darbą, planuojant laiką bei nuolat ugdant savo profesionalumą ir bendrą išprusimą.

Praktika

Jūrų transporto logistikos technologijų praktika atliekama du kartus: 1 kurso pabaigoje ir 3-iame kurse paskutinio semestro metu:

 • pirmame kurse atliekama pažintinė jūrų transporto ir uosto technologijų praktika;
 • paskutiniame kurse atliekama jūrų transporto  arba intermodalinio transporto (pasirinktinai) logistikos technologijų baigiamoji  profesinės veiklos praktika. 

Jūrų transporto logistikos technologijų studijų programoje numatytos praktikos trukmė yra 4 mėnesiai. Jūrų transporto logistikos technologijų praktikos vietalaivybos, jūrų krovos, jūrų sektoriaus logistikos, transporto, krovinių ekspedijavimo, laivų ir laivybos linijų agentavimo ar kitose giminingos veiklos įmonėse jūrų sektoriuje ar su šio sektoriaus veikla susijusiose įmonėse. Daugelį praktikos vietų galima rasti Klaipėdos valstybinio jūrų uosto internetinėje įmonių duomenų bazėje >>

Kodėl verta rinktis šią studijų programą?

Tai vienintelė šalyje jūrų transporto logistikos technologijų studijų programa, kurioje studijuojama pasaulinė tiekimo grandinė plačiąja prasme ir didelį dėmesį kreipiant į jūrų transporto ir jūrų uostų grandį – nes apie 90 proc. pasaulio tarptautinės prekybos yra vykdoma jūra. Tokios studijos suteikia galimybę studentams studijuoti ne tik visose aukštosiose mokyklose, kuriose vykdomos logstikos studijos, tačiau ir jūrų akademijose.

 • Jūrų technologijų studijos ir būsimojo specialisto kompetencijos pagrįstos tarptautinio jūrų transporto sektoriaus veiklos poreikiais ir naujausiomis jūrų technologijomis, reglamentuojamos Tarptautinės jūrų organizacijos konvencijomis, todėl studijų programos struktūra ir studijų dalykai yra panašūs į užsienio jūrų akademijose vykdomas programas. Studentas gali laisvai rinktis dalines studijas pagal programą Erasmus+ kiekvienoje užsienio jūrų akademijoje arba universitete, taip pat kitose aukštosiose mokyklose, kuriose vykdomos tos pačios ar giminingos krypties studijos. Tai sudaro galimybę absolventams įgyti papildomų kompetencijų ir geriau pasirengti darbo rinkai;
 • Mokomosios praktikos ir dalykų studijose intensyviai taikomos specializuotos kompiuterinės programos ir elektroniniai treniruokliai, imituojantys realias Klaipėdos ir kituose jūrų uostuose veikiančias informacijos sistemas, todėl studentams praktikoje ar pradėjus dirbti nekyla sunkumų;
 • Praktinis programos ,,Žmonių saugumo ir laivo gyvybingumo užtikrinimas (STCW A-VI/1)“ vyksta LAJM Jūrininkų mokymo centro baseino baseine su gelbėjimo valtimis ir sraigtasparnio keltuvo imitatoriumi, gaisrų gesinimo bei pirmosios medicininės pagalbos laboratorijose;
 • Tarptautiniame jūrų transporto sektoriuje svarbus bendravimas užsienio kalba, todėl studijuojama jūrinė ir verslo anglų kalba bei pasirinktinai antroji užsienio kalba rusų, ispanų arba vokiečių;
 • Dėstytojai, mokslininkai, tyrėjai, įvairių jūrų verslo įmonių darbuotojai ir vadovai, suteikia naujausių išskirtinių teorinių ir praktinių žinių apie technologijas, kurios taikomos jūrų laivuose ir uostuose, krovos terminaluose, organizuoja mokomąsias išvykas į uosto ir laivybos bei logistikos įmones;
 • Įprastai profesinės veiklos praktikos metu praktikantai dirba ir gauna atlygį jūrų uostų ar kitose įmonėse;
 • LAJM bendradarbiaujant su Karinėmis jūrų pajėgomis, studentai gali dalyvauti Karinių jūrų pajėgų jaunesniųjų karininkų vadų mokymo programoje ir įgyti atsargos leitenanto karinį laipsnį bei tęsti tarnybą Lietuvos kariuomenėje.

Papildomos galimybės

 • pareiškus norą ir praėjus atrankos procedūrą galima lankyti Lietuvos kariuomenės Karinių jūrų pajėgų organizuojamus Jaunesniųjų karininkų vadų mokymus (JKVM);
 • pareiškus norą ir praėjus atrankos procedūrą galima studijuoti užsienio partnerių aukštosiose mokyklose pagal Erasmus+ programą.

Studijų aplinka

Dėstomi dalykai

1 semestrasKreditai (ECTS)
Informacinės technologijos4
Inžinerijos mokslų pagrindai4
Termodinamika5
Mokomoji šaltkalvystės ir remonto praktika 16
Kūno kultūra
Taikomoji matematika4
Medžiagų inžinerija3
Jūreivystės pagrindai4
2 semestrasKreditai (ECTS)
Inžinerinė kompiuterinė grafika4
Taikomoji chemija3
Filosofija ir etika2
Kūno kultūra
Mokomoji šaltkalvystės ir remonto praktika 26
Elektrotechnika ir elektriniai matavimai6
Įvadas į jūrinę anglų kalbą3
Matematiniai inžinerijos pagrindai3
Asmeninio išgyvenimo technika, priešgaisrinė sauga ir gaisrų gesinimas, pirmosios pagalbos suteikimo pagrindai, asmeninis saugumas ir socialinė atsakomybė2,5
Laivo saugumo užtikrinimas0,5
3 semestrasKreditai (ECTS)
Laivų vidaus degimo variklių konstrukcija5
Darbo, civilinė ir aplinkos sauga5
Laivo pagalbiniai mechanizmai5
Laivo varymo įrenginių ir terminija ir kalbos praktika3
Laivo mechanizmų techninės priežiūros ir remonto profesinės veiklos praktika12
4 semestrasKreditai (ECTS)
Laivo mechanizmų techninis aptarnavimas ir remontas4
Techninė mechanika4
Laivo pagalbinių įrenginių terminija ir kalbos praktika5
Profesinės kalbos kultūra3
Inžinerinių tyrimų metodologija3
Jūrų inžinerinių projektų valdymas4
Pirmoji medicinos pagalba1,5
Specialusis gaisrų gesinimas1,5
5 semestrasKreditai (ECTS)
Laivų šaldymo įranga3
Hidraulika3
Profesinės veiklos jūrinio plaukiojimo praktika24
Laivo elektros kontrolės sistemų, budėjimo ir saugos terminija, kalbos bei rašymo praktika4
6 semestrasKreditai (ECTS)
Laivo jėgainės valdymas4
Laivo vidaus degimo variklių teorija5
Mašinų detalių projektavimas4
Laivo teorija4
Laivų garo ir dujų turbininiai įrenginiai6
Chemotologija3
7 semestrasKreditai (ECTS)
Baigiamoji profesinės veiklos jūrinio plaukiojimo praktika24
Laivų elektronika ir automatika5
Laivų elektros įranga ir jos eksploatavimas5
8 semestrasKreditai (ECTS)
Jūrų teisė3
Laivų elektros mašinos5
Laivų energetinių įrenginių elektroninis treniruoklis6
Laivų jėgainių automatinės sistemos3
Profesinio bakalauro baigiamasis darbas9
Darbas su gelbėjimosi valtimis bei plaustais ir gelbėjimo valtimis2

Bendrąjį priėmimą vykdo Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO).
Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla – rinkis mus ir pradėk
savo karjerą jau dabar.

Scroll to Top