Jūrų transporto logistikos technologijos

Kvalifikacinis laipsnis:

Technologijų mokslo profesinio bakalauro laipsnis

Studijų forma:

Nuolatinė, Sesijinė
1500 absolventų
85% baigusių įsidarbina
1826 dienų studijų
55 dėstomi dalykai

STUDIJŲ PROGRAMOS KLAUSIMAIS KREIPKITĖS

114 kab.
Tel. +370 46 397 255
Mob. Tel. +370 692 83739
Studijų programos vadovė Vilma Locaitienė
El. paštas: v.locaitiene@lajm.lt
Studijų specialistė Asta Raudienė
El. paštas: a.raudiene@lajm.lt

a

„Jūrų transporto logistikos technologijos” – tai vienintelė Lietuvoje studijų programa, suteikianti žinių ir įgūdžių apie logistikos įmonių, jūrų / vidaus vandenų laivų ir jūrų uosto technologinius procesus, įskaitant:

– jūrų uosto terminalų technologinę analizę pagal krovinių tipus, krovos techniką, aplinkosaugos aspektus;

– jūrų transporto analizę pagal laivų tipus, maršrutus, saugos aspektus;

– logistikos procesų analizę, apimant tiekimo grandinių, sandėliavimo, prekių pristatymo optimizavimą;

– technologijų naudojimą logistikos srityje, taikomas transporto valdymo sistemas, duomenų analizės įrankius.

Ši studijų programa naudinga tiems, kurie nori dirbti jūrų transporto, logistikos įmonėse, transporto kompanijose, uostuose, ar kitose susijusiose sektoriaus įmonėse . Taip pat tai gali būti naudinga tiems, kurie domisi tarptautine prekyba, logistikos grandinių valdymu ar jūrų ekonomika.

Studijų programOS specializacijOs

Jūrų transporto logistika
Muitinės procedūros

Daugiau informacijos AIKOS sistemoje

3 m.

Studijų trukmė

Nuolatinės studijos

3 m.

Studijų trukmė

Nuolatinės sesijinės studijos

4 mėn.

Praktikos trukmė

Dėstytojai – tai laivybos, jūrų uosto technologijų, tarptautinės logistikos, uosto valdymo ir jūrų ekonomikos srities tyrėjai, mokslininkai bei praktikai, savo žinias grindžiantys profesinės veiklos patirtimi uosto įmonėse.

Karjera

Lietuvos aukštojoje jūreivystės mokykloje įgytas technologijų mokslo profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis sudaro galimybes dirbti tiek Lietuvos, tiek tarptautinėse logistikos kompanijose organizuojant ir vykdant logistikos procesų, jiems reikalingų įrengimų bei technologijų valdymo ir eksploatavimo veiklas.  Klaipėdoje absolventams siūloma apie 23 tūkst. darbo vietų, kurias sukuria Klaipėdos valstybinis jūrų uostas ir jame veikiančios su jūrų transporto sektoriaus veiklomis susijusios įmonės. 

Baigus jūrų transporto logistikos technologijų studijų programą, įgytas  išsilavinimas pagal Lietuvos profesijų klasifikatorių sudaro galimybes siekti tokių darbo pozicijų:

  • technologijų ir gamybos inžinieria bei technologai (2141); 
  • gamybos vadovai (1321): eksploatacijos, gamybos vadovas, vyriausiasis technologas, tiekimo, platinimo ir panašių paslaugų vadovai (daugiau>>)

Jūrų transporto logistikos technologijų studijų programos absolventai dirba tokiose pareigose, kaip technikos ir/ar gamybos direktorius, projektų vadovas, stividorius, krovos darbų vadovas, technikos direktorius, logistikos technologas, logistikos procesų koordinatorius, technologas, logistas, transporto vadybininkas uoste viekiančiose jūrų transporto sektoriaus įmonėse muitinės postuose, karinėse jūrų pajėgose, Lietuvos transporto saugos administracijoje, Klaipėdos jūrų uosto direkcijoje.

Portalo Karjera.lt duomenimis, 2018 m. LAJM baigusių technologijų krypties absolventų, įsidarbinusių pagal profesiją, vidutinis atlyginimas Lietuvoje yra vienas didžiausių. 

Studijų programos tikslas

Parengti jūrų transporto logistikos technologijų specialistus, gebančius projektuoti ir valdyti jūrų transporto logistikos technologijų procesus, savarankiškai rengti ir įgyvendinti krovinių gabenimo jūra globalioje rinkoje logistikos projektus, taikyti šiuolaikines aukštąsias krovinių gabenimo jūra ir sausuma technologijas, siejant juos su jūrų uosto ir jūrų bei sausumos transporto technologijomis, informacinėmis komunikacinėmis technologijomis, krovinių ekspedijavimo ir sandėliavimo procesais, remiantis krovinių srautų, krovinių gabenimo maršrutų, transporto priemonių bei kitų svarbių krovinių gabenimo proceso elementų tyrimų rezultatais, įgyvendinant logistikos savalaikiškumo, saugumo, efektyvumo, intermodalumo, tarptautiškumo principus, vadovaujantis nacionaliniais bei tarptautiniais bendrosios bei jūrų teisės aktais, Tarptautinės jūrų organizacijos konvencijų, kokybės standartų, uostų ir laivybos saugumo, aplinkosaugos reikalavimais, dirbti individualiai ir komandoje, organizuojant savo darbą, planuojant laiką bei nuolat ugdant savo profesionalumą ir bendrą išprusimą.

Praktika

Jūrų transporto logistikos technologijų praktika atliekama 1 kurse ir 3 kurse

1 kurse atliekama pažintinė jūrų transporto ir uosto technologijų praktika;

3 kurse atliekama baigiamoji profesinės veiklos praktika pagal pasirinktą specializaciją:

Specializacijos „Jūrų transporto logistika“ – jūrų transporto  arba intermodalinio transporto (pasirinktinai) logistikos technologijų baigiamoji  profesinės veiklos praktika.

Specializacijos „Muitinės procedūros“ – Baigiamoji muitinės procedūrų / jūrų transporto / krovinių/ techninio inspektavimo profesinės veiklos praktika.

Jūrų transporto logistikos technologijų studijų programoje numatytos praktikos trukmė yra 4 mėnesiai. Jūrų transporto logistikos technologijų praktikos vieta: laivybos, jūrų krovos, jūrų sektoriaus logistikos, transporto, krovinių ekspedijavimo, laivų ir laivybos linijų agentavimo ar kitose giminingos veiklos įmonėse jūrų sektoriuje ar su šio sektoriaus veikla susijusiose įmonėse. Daugelį praktikos vietų galima rasti Klaipėdos valstybinio jūrų uosto internetinėje įmonių duomenų bazėje >>

Kodėl verta rinktis šią studijų programą?

Tai vienintelė šalyje jūrų transporto logistikos technologijų studijų programa, kurioje studijuojama pasaulinė tiekimo grandinė plačiąja prasme ir didelį dėmesį kreipiant į jūrų transporto ir jūrų uostų grandį – nes apie 90 proc. pasaulio tarptautinės prekybos yra vykdoma jūra. Tokios studijos suteikia galimybę studentams studijuoti ne tik visose aukštosiose mokyklose, kuriose vykdomos logstikos studijos, tačiau ir jūrų akademijose.

– Jūrų technologijų studijos ir būsimojo specialisto kompetencijos pagrįstos tarptautinio jūrų transporto sektoriaus veiklos poreikiais ir naujausiomis jūrų technologijomis, reglamentuojamos Tarptautinės jūrų organizacijos konvencijomis, todėl studijų programos struktūra ir studijų dalykai yra panašūs į užsienio jūrų akademijose vykdomas programas.

– Vyksta tradicinės, įtraukiančios paskaitos, seminarai, diskusijos, mokslinės, profesinės literatūros analizė. Paskaitų metu ugdomas kritinis mąstymas, vykdomas dalyko turinio ir užsienio kalbos integruotas mokymas ir tarptautinių teisės aktų reglamentuojančių jūrų transporto sektorių ir verslą, turinio analizė.

– Atliekami tiriamieji darbai, taikomųjų mokslinių tyrimų publikacijų rengimas, ruošiami pranešimai nacionalinėse ir tarptautinėse konferencijose, mokymas grįstas problemų ir atvejo analize, kuriami verslo planavimo projektai, darbas vyksta  mažose ir didelėse grupėse, atliekamos diskusijos ir refleksija, kūrybinis rašymas, konsultavimas, savarankiškas darbas ir kt.

– Praktinis programos ,,Žmonių saugumo ir laivo gyvybingumo užtikrinimas (STCW A-VI/1)“ vyksta LAJM Jūrininkų mokymo centro baseine su gelbėjimo valtimis ir sraigtasparnio keltuvo imitatoriumi, gaisrų gesinimo bei pirmosios medicininės pagalbos laboratorijose.

– Įprastai profesinės veiklos praktikos metu praktikantai dirba ir gauna atlygį jūrų uostų ar kitose įmonėse.

Studijų aplinka

Studijos vyksta šiuolaikiškoje tarptautinius reikalavimus atitinkančioje aplinkoje. Studentų paslaugomis moderni ir turtinga naujausiais moksliniais bei informaciniais leidiniais biblioteka bei mokyklos vidinės elektroninės mokymo/mokymosi aplinkos ir elektroniniai resursai.

Mokomosios praktikos ir dalykų studijose intensyviai taikomos specializuotos kompiuterinės programos ir elektroniniai treniruokliai, imituojantys realias Klaipėdos ir kituose jūrų uostuose veikiančias informacijos sistemas, todėl studentams praktikoje ar pradėjus dirbti nekyla sunkumų.

LAJM įrengtos sporto ir treniruoklių salės, kurios skirtos sporto fakultatyvams, kūno kultūros užsiėmimams, sporto varžyboms, sportiniams bei kitiems renginiams, kuriuose dalyvauja visų studijų programų studentai bei jų laisvalaikiui.

Studijų dalykai

1 semestrasKreditai (ECTS)
Taikomoji matematika10
Jūrų transporto logistikos įvadas10
Logistikos informacinės technologijos10
Kūno kultūra (irklavimas)
2 semestrasKreditai (ECTS)
Antroji užsienio kalba (ispanų k., rusų k.) A1, A25
Mechatronikos pagrindai5
Jūrų technologijų pagrindai10
Civilinė ir darbo sauga uoste5
Pažintinė jūrų transporto ir uosto technologijų praktika5
Kūno kultūra (irklavimas)afika
3 semestrasKreditai (ECTS)
Jūrinė anglų kalba5
Jūrų aplinkosauga5
Jūrų krovinių logistikos technologijos10
Specializacija: Muitinės procedūros
Krovinių kontrolė uoste
10
Specializacija „Jūrų transporto logistika“
Jūrų transporto technologijos
10
Pasirenkami specializacijų dalykai
–         Sausumos transporto sistemos
–         Transporto priemonių eksploatavimo technologijos
–         Transporto sistemų intermodalumas
10
4 semestrasKreditai (ECTS)
Specializacija: Muitinės procedūros
Muitinės veiklos pagrindai
10
Specializacija: Muitinės procedūros
Tarptautinės tiekimo grandinės ir muitinės patikra
10
Specializacija „Jūrų transporto logistika“
Sandėliavimo ir atsargų logistikos technologijos
10
Specializacija „Jūrų transporto logistika“
Tarptautinės tiekimo grandinės modeliavimas
10
Jūrų verslo valdymas, ekonomika ir teisiniai veiklos pagrindai
Pasirenkami modulio dalykai:
Vadybos pagrindai (3 kr.);
Verslo valdymas (3 kr.);
Uosto ir laivybos valdymo pagrindai (3 kr)
Ekonomikos teorija (4 kr.);
Verslo ekonomika (4 kr.);
Jūrų ekonomika (4 kr.);
Teisės pagrindai (3 kr.);
Transporto teisė (3 kr.);
Komercinė jūrų teisė (3 kr.)
10
5 semestrasKreditai (ECTS)
Technologijų taikomųjų tyrimų ir projektų metodologija10
Pasirenkami dalykai:
Darnios logistikos mentalitetas;
Verslo darnos kultūra;
Filosofija;
Vakarų Europos kultūra;
Politikos mokslų pagrindai,
Profesinės karjeros projektavimas
5
Profesinio bakalauro baigiamasis darbas 15
Specializacija: Muitinės procedūros
Muitinės informacinių sistemų mokomoji praktika
10
Specializacija Jūrų transporto logistika
Jūrų transporto logistikos informacinių sistemų mokomoji praktika
10
6 semestrasKreditai (ECTS)
Specializacija: Muitinės procedūros
Baigiamoji muitinės procedūrų / jūrų transporto / krovinių/ techninio inspektavimo profesinės veiklos praktika
25
Specializacija: Jūrų transporto logistika
Baigiamoji Jūrų/ Intermodalinio transporto logistikos technologijų profesinės veiklos praktika
25
Profesinio bakalauro baigiamasis darbas 25

Bendrąjį priėmimą vykdo Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO).
Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla – rinkis mus ir pradėk
savo karjerą jau dabar.

Scroll to Top