Jūrų laivavedyba

Kvalifikacinis laipsnis:

Technologijų mokslų profesinis bakalauras

Profesine kvalifikacija:

Laivavedys

Studijų forma:

Nuolatinė, Ištęstinė
1500 absolventų
85% baigusių įsidarbina
1826 dienų studijų
55 dėstomi dalykai

STUDIJŲ PROGRAMOS KLAUSIMAIS KREIPKITĖS

221 kab.
Tel.: +370 46 397 245
Mob. Tel.: +370 650 25985
Studijų programos vadovas dr. Vytautas Dubra
El. paštas: v.dubra@lajm.lt
Studijų specialistė Aurima Gramavičienė
El. paštas: a.gramaviciene@lajm.lt

a

Šiuolaikinės pasaulinės laivybos rinkos tendencijos yra tiesiogiai susijusios su pasaulinės skaitmenizacijos procesais, todėl ir laivyboje didelį pagreitį įgauna laivo valdymo funkcijų automatizavimo sprendimai, o laivuose diegiamos  modernios kompiuterizuotos navigacijos sistemos, kuriomis valdyti laivus gebės šios studijų programos absolventai, jūrininkai laivavedžiai, būsimieji laivų kapitonai.

Daugiau informacijos AIKOS sistemoje

4 m.

Studijų trukmė

Nuolatinės studijos

4,5-6 m.

Studijų trukmė

Ištęstinės studijos

12 mėn.

Praktikos trukmė

Dėstytojai – tai laivavedžiai, jūrų kapitonai, jūrų technologijų krypties tyrėjai ir mokslininkai, jūrininkai profesionalai, kurie savo žinias grindžia asmenine darbo jūroje patirtimi.

Karjera

Įgyta laivavedžio kvalifikacija suteikia galimybę užimti laivo įgulos vadovaujančiojo specialisto pareigas, kaip budinčiojo kapitono padėjėjo, o sukaupus Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministerijos teisės aktais nustatytą darbo stažą jūrų laivuose, laive užimti vyriausiojo kapitono padėjėjo, o vėliau ir kapitono pareigas, neriboto tonažo, plaukiojimo rajono ir įvairios paskirties laivuose. Įgyjamos kompetencijos ir patvirtinti dokumentai leidžia siekti jūrinės karjeros kaip laivuose, plaukiojančiuose su bet kokios valstybės vėliava.

Baigus jūrininko profesinę karjerą, galima įkurti ir dirbti jūrų verslo įmonėse, Lietuvos transporto saugos administracijoje, Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijoje, pakrančių ir vidaus vandenų transporto sektoriuje ir pan.

Studijų programos tikslas

Parengti aukštos kvalifikacijos laivavedį, laivo įgulos laivo denio vadovaujantį specialistą, kuris gebės:

– saugiai valdyti neriboto tonažo laivus;

– planuoti ir vykdyti saugų ir ekonomiškai naudingą laivo reisą;

– efektyviai eksploatuoti šiuolaikinę navigacinę ir radijo ryšio įrangą bei taikyti socialinių, ekonominių, aplinkos, technologijų mokslų žinias planuojant, valdant bei vykdant laivo veiklos kontrolę, vadovaujantis nacionaliniais bei tarptautiniais bendrosios bei jūrų teisės aktais, Tarptautinės jūrų organizacijos – IMO konvencijomis, kokybės standartais, saugios laivybos reikalavimais.

Praktika

Profesinės veiklos praktikos trukmė 12 mėn.

– Profesinės veiklos jūrinio plaukiojimo praktika (po 2 kurso) 6 mėn. ;

– Baigiamoji jūrinio plaukiojimo praktika (po 3 kurso) 6 mėn.

Praktikos metu įgyjami praktiniai profesiniai įgūdžiai dirbant įvairių tipų jūrų laivuose (konteinervežiuose, sausakrūviuose, tanklaiviuose, keleivius gabenančiuose ir kt.) įvairiuose plaukiojimo regionuose visame pasaulyje. Pirmasis jūrinio laipsnio diplomas išduodamas sėkmingai užbaigus studijų programą ir studijų metu sukaupus 12 mėn. darbo jūroje stažą. Jaunesniųjų karininkų vadų mokymų (JKVM) klausytojai atlieka 2 mėnesių trukmės praktiką Lietuvos kariuomenės Karinių pajėgų kariniuose laivuose. Ši praktika yra plaukiojimo praktikos dalis ir yra įskaitoma į bendrą plaukiojimo praktikos trukmę.

Studijų tęstinumas

Absolventai turi teisę studijuoti aukštesnės pakopos (siekti magistro ir dar aukštesnio lygmens (mokslų daktaro) laipsnių) studijų programose aukštųjų mokyklų nustatyta tvarka. Galimas tolesnės studijų krypties pasirinkimas tiek socialinių, tiek technologinių/inžinerinių studijų kryptyse. Lietuvoje puikios galimybės tam Vilnius TECH (VGTU) ir Mykolo Romerio universitetuose bei kituose. Užsienyje studentai taip pat sėkmingai gali studijuoti Lenkijos, Latvijos, Jungtinės Karalystės, Švedijos, Bulgarijos ir kitų valstybių universitetinio lygmens institucijose.

Kodėl verta rinktis šią studijų programą?

Tai Tarptautinės jūrų organizacijos IMO 1978 m. Tarptautinės konvencijos dėl jūrininkų rengimo, atestavimo ir budėjimo normatyvų STCW, ir jūrinio laipsnio liudijimo standartus atitinkanti ir vienintelė tokia šalyje jūrų technologijų studijų krypties koleginių studijų programa, kurią baigus įgyjamas profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir laivavedžio profesinė kvalifikacija, suteikianti teisę įgyti laivo denio tarnybos vadovaujančiojo specialisto, budinčiojo laivavedžio, jūrinio laipsnio diplomą bei kaupiant darbo jūrų laive stažą pasiekti aukščiausio, laivų kapitono, jūrinio laipsnio ir vadovauti laivo įgulai.

Studijų aplinka

Studijos vyksta šiuolaikiškoje tarptautinius reikalavimus atitinkančioje aplinkoje. Vyksta tradicinės, įtraukiančios paskaitos, seminarai, diskusijos, mokslinės, profesinės literatūros analizė, studentų paslaugomis moderni ir turtinga naujausiais moksliniais bei informaciniais leidiniais biblioteka bei mokyklos vidinės elektroninės mokymo/mokymosi aplinkos ir elektroniniai resursai.

Paskaitų, pratybų ir seminarų metu atliekama modernaus laivo valdymo scenarijų ir atvejų analizė, ieškoma technologinių laivo valdymo problemų sprendimo, vykdomas kompiuterinis laivo reiso modeliavimas. Studijų metu itin aktualus kompiuterizuotas mokymas, praktinių įgūdžių lavinimas vyksta elektroniniuose navigacijos treniruokliuose, imituojant realius laivo valdymo scenarijus.

Programos studentams itin svarbūs lyderystės ir psichologinio atsparumo mokymai bei pratybos, individualūs ir komandiniai projektai, laboratoriniai darbai laivo gyvybingumo ir žmonių gyvybių išsaugojimo, gaisrų gesinimo, medicinos, radijo ryšio, elektroninių jūrlapių, inžinerijos ir technologijų bei kt. laboratorijose, savarankiškas darbas, profesinės veiklos praktikos jūrų laivuose, plaukiojančiuose viso pasaulio vandenynuose ir kt.

LAJM jūrinių studijų studentai privalo dėvėti uniformas.

LAJM įrengtos sporto ir treniruoklių salės, kurios skirtos sporto fakultatyvams, kūno kultūros užsiėmimams, sporto varžyboms, sportiniams bei kitiems renginiams, kuriuose dalyvauja visų studijų programų studentai bei jų laisvalaikiui.

Studijų dalykai

1 semestrasKreditai (ECTS)
Jūrinė anglų kalba (Įvadas į jūrinę anglų kalbą)3
Filosofija ir etika/ Sociologija/ Politikos mokslų pagrindai (Pasirenkamas dalykas)3
Taikomoji matematika4
Matematiniai navigacijos pagrindai3
Jūrų technologijų pagrindai6
Darbo, civilinė ir aplinkos sauga5
Jūreivystės pagrindai/ Transporto sistemų geografija (Pasirenkamas dalykas)6
Kūno kultūra/ Irklavimas ir buriavimas (fakultatyvas)2
2 semestrasKreditai (ECTS)
Jūrinė anglų kalba (Locijos, laivo valdymo ir budėjimo laivo tiltelyje terminija bei kalbos praktika)5
Transporto informacinės technologijos5
Laivo sandara6
Laivų energetiniai įrenginiai3
Laivų elektros ir elektronikos įranga3
Laivo valdymas ir manevravimas3
Navigacija ir laivo vietos nustatymas5
Kūno kultūra/ Irklavimas ir buriavimas (fakultatyvas)2
3 semestrasKreditai (ECTS)
Jūrinė anglų kalba (Meteorologijos, avarinių situacijų ir radijo ryšio terminija bei kalbos praktika)5
Antroji užsienio kalba (ispanų, rusų, vokiečių) (Pasirenkamas dalykas)3
Laivo teorija4
Laivavedybos techninės priemonės4
Navigacinė meteorologija5
Vadybos pagrindai ir žmogiškųjų išteklių valdymas5
Asmeninio išgyvenimo technika, priešgaisrinė sauga ir gaisrų gesinimas, pirmosios pagalbos suteikimo pagrindai, asmeninis saugumas ir socialinė atsakomybė (STCW A-VI/1) ir laivo saugumo užtikrinimas (STCW A-VI/6-2)3
4 semestrasKreditai (ECTS)
Jūrinė anglų kalba (Laivo krovos terminija bei laivo korespondencijos rengimas)3
Laivo valdymas avarinėse situacijose3
Specialusis gaisrų gesinimas (STCW A-VI/3) ir pirmoji medicininė pagalba (STCW A-VI/4)3
Laivo tiltelio navigacijos įranga4
Profesinės veiklos jūrinio plaukiojimo praktika/ Profesinės veiklos plaukiojimo praktika kariniuose laivuose/ Profesinės veiklos pakrančių plaukiojimo praktika (Pasirenkamas dalykas)18
5 semestrasKreditai (ECTS)
Profesinės veiklos jūrinio plaukiojimo praktika/ Profesinės veiklos plaukiojimo praktika kariniuose laivuose/ Profesinės veiklos pakrančių plaukiojimo praktika (Pasirenkamas dalykas)18
Jūrų teisė4
Okeanografinių sąlygų prognozavimas3
Jūreivystės astronomija3
Laivo valdymas įvairiomis sąlygomis3
6 semestrasKreditai (ECTS)
Kalbos kultūra ir akademinis raštingumas4
Krovinių gabenimo jūrų transportu technologijos5
Reiso planavimas, vykdymas ir laivo vietos nustatymas5
Jūrų transporto ekonomikos pagrindai3
Globalinės jūrų avarinio ryšio ir saugos sistemos (angl. GMDSS) radijo ryšio operatorių mokymo programa (STCW A-IV/2)6
Radiolokacinės navigacijos, radiolokacinio žymėjimo ir automatinio radiolokacinio žymėjimo sistemos (ARPA, eksploatavimo lygmuo, STCW A-II/1)4
Elektroninių jūrlapių vaizdavimo ir informacijos sistema (angl. ECDIS)2
7 semestrasKreditai (ECTS)
Darbas su gelbėjimosi valtimis bei plaustais ir gelbėjimo valtimis (išskyrus greitaeiges gelbėjimo valtis) (STCW A-VI/2-1)2
Profesinio bakalauro baigiamasis darbas2
Baigiamoji profesinės veiklos jūrinio plaukiojimo praktika/ Baigiamoji profesinės veiklos plaukiojimo praktika kariniuose laivuose/ Baigiamoji profesinės veiklos pakrančių plaukiojimo praktika (Pasirenkamas dalykas)26
8 semestrasKreditai (ECTS)
Baigiamoji profesinės veiklos jūrinio plaukiojimo praktika/ Baigiamoji profesinės veiklos plaukiojimo praktika kariniuose laivuose/ Baigiamoji profesinės veiklos pakrančių plaukiojimo praktika (Pasirenkamas dalykas)10
Laivo valdymas ir manevravimas sudėtingomis sąlygomis2
Reiso planavimas ir laivavedyba3
Laivo saugaus valdymo sistema3
Radiolokacinės navigacijos, radiolokacinio žymėjimo ir automatinio radiolokacinio žymėjimo sistemos (angl. ARPA, vadovavimo lygmuo, ARPA, STCW A-II/2)2
Laivo tiltelio resursų valdymas (STCW A-II/1-2, A-VIII/2)2
Baigiamasis kvalifikacinis egzaminas2
Profesinio bakalauro baigiamasis darbas6

Bendrąjį priėmimą vykdo Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO).
Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla – rinkis mus ir pradėk
savo karjerą jau dabar.

Scroll to Top