Laivų energetinių įrenginių eksploatavimas

Kvalifikacinis laipsnis:

Inžinerijos mokslų profesinis bakalauro laipsnis ir laivų mechaniko inžinieriaus kvalifikacija

Studijų forma:

Nuolatinė, Ištęstinė
1500 absolventų
85% baigusių įsidarbina
1826 dienų studijų
55 dėstomi dalykai

Jūrų transporto technologinės inovacijos yra vienos moderniausių pasaulio transporto sistemoje, o ši studijų programa skirta parengti laivų mechanikus inžinierius, kurie užtikrintų sėkmingą įvairaus galingumo šiuolaikinių laivų variklių ir kitų energetinių įrenginių darbą bei priežiūrą.

Pagrindiniai dalykai:

 • Bendrojo koleginio lavinimo dalykai;
 • Studijų krypties dalykai.

Daugiau informacijos AIKOS sistemoje

Dėstytojai: laivų mechanikai, jūrų inžinieriai, mechanikos inžinerijos krypties tyrėjai ir mokslininkai bei jūrininkai profesionalai, kurie savo žinias grindžia asmenine darbo jūroje patirtimi.

Dauguma dėstomų studijų programos dalykų vyksta moderniose laivo energetinių įrenginių, hidraulikos, automatikos ir elektronikos laboratorijose, kompiuterizuoto mokymo auditorijose, laivo jėgainės elektroniniame treniruoklyje, kompiuterizuoto mokymo  auditorijose. Studentams suteikiama galimybė virtualiai eksploatuoti skirtingo galingumo laivų variklius realiomis darbo jūroje sąlygomis.

STUDIJŲ PROGRAMOS KLAUSIMAIS KREIPKITĖS

219 kab.
Tel. 8 46 397 246
Mob. Tel. +370 650 25985
Studijų programos vadovas dr. Valdas Lukauskas
El. paštas: v.lukauskas@lajm.lt
Studijų specialistė Jūratė Zajauskienė
El. paštas: j.zajauskiene@lajm.lt

4 m.

Studijų trukmė

Nuolatinės studijos

4,5-6 m.

Studijų trukmė

Ištęstinės studijos

4 mėn.

Praktikos trukmė

Karjera

Įgijus budinčiojo laivų mechaniko jūrinio laipsnio diplomą absolventas gali eiti laivo mašinų skyriaus trečiojo mechaniko pareigas dirbant jūrų laivuose, o sukaupus Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos nustatytą darbo jūroje stažą, laive užimti antrojo mechaniko, o vėliau ir vyriausiojo mechaniko pareigas neriboto eigos variklių galingumo įvairios paskirties laivuose. Baigus jūrininko profesinę karjerą, galima dirbti laivų statybos ir remonto įmonėse, Lietuvos transporto saugos administracijos Jūrų departamente,  Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijoje, vidaus vandenų transporto sektoriuje ir pan. Studijų metu studentams suteikiama galimybė įgyti laivų motoristo kvalifikaciją.

Lygiagrečiai pasirinkus Jaunesniųjų karininkų vadų mokymus bus suteikta galimybė įgyti dar vieną (karininko) profesiją ir gauti atsargos leitenanto laipsnį, tuo pačiu atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą nenuolatiniu būdu (baigus kursus yra įskaitomą 9 mėn. pradinė privalomoji karo tarnyba). Bus suteikta galimybė pretenduoti į tarnybą Lietuvos kariuomenėje ir siekti karininko karjeros.

Studijų programa turi 2 specializacijas:

 • ,,Laivų energetinių įrenginių eksploatavimas“ – tai Tarptautinės jūrų organizacijos konvencijos STCW standartus atitinkanti ir vienintelė šalyje jūrų inžinerijos studijų krypties koleginių studijų programa, kurią baigus įgyjamas aukštasis koleginis išsilavinimas ir profesinė kvalifikacija, suteikianti teisę įgyti Lietuvos transporto saugos administracijos Jūrų departamento išduodamą budinčiojo laivų mechaniko jūrinio laipsnio diplomą;
 • ,,Laivų ir laivų energetinių įrenginių remontas“ absolventai įgyja aukštos kvalifikacijos laivų remonto specialisto kompetenciją, kuri suteikia galimybę įsidarbinti laivų statybos ir remonto bei gimininguose sektoriuose šalyje ir užsienyje.

Studijų programos tikslas

Parengti jūrų inžinierius – laivo įgulos laivo mašinų skyriaus vadovaujantį specialistą laivų mechaniką arba laivų ir laivų energetinių įrenginių remonto inžinierių, kurie taikydami jūrų inžinerijos, technologijų, gamtos ir kitų mokslų sričių žinias gebėtų saugiai eksploatuoti ar remontuoti neriboto galingumo laivų jėgaines, pagalbinius mechanizmus, šaldymo įrangą, vadovauti laivo mašinų skyriui ar remonto komandai, veikti remiantis Tarptautinės jūrų organizacijos konvencijomis, saugios laivybos, laivų ir įrangos klasifikacinių bendrovių bei kokybės standartų reikalavimais.

Kodėl verta rinktis šią studijų programą?

 •  Tai tarptautinės jūrų organizacijos konvencijos STCW reikalvimus atitinkanti ir vienintelė jūrų inžinerijos krypties koleginių studijų programa šalyje, kurią baigus suteikiamas jūrų inžinerijos profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir laivo elektromechaniko kvalifikacija.
 • ­ Laivų elektromechanikui, kurio profesinė veikla susijusi su technologinių naujovių įdiegimu, būtinos išskirtinės fundamentaliųjų mokslų, aukštųjų technologijų bei anglų kalbos profesinės kompetencijos, pagrįstos mokslinių tyrimų ir profesinės veiklos analizės rezultatais;
 • ­ Dėl nuolati kintačios technologinės aplinkos, įgytas profesinės kompetencijos būtina nuolat tobulinti, mokytis savarankiškai;
 • ­ Studijų programos dėstytojai yra aukštos kvalifikacijos jūrų inžinerijos ir elektros inžinerijos specialistai, jūrininkai ir mokslininkai, kurių akademinė veikla tiesiogiai susijusi su studijų programos kryptimi ir dėstomais dalykais;
 • ­ Reikšminga studijų dalimi yra profesinės veiklos praktika, atliekama laivų remonto ir statybos įmonėse, įvairių tipų laivuose.
 • ­ Didelis akademinių mainų partnerių tinklas: dalinėms studijoms galima rinktis Europos aukštąsias mokyklas, o praktiką galima atlikti šalies ir tarptautinių laivybos kompanijų laivuose, plaukiojančiuose įvairiuose regionuose;
 • ­ Fakultatyvai: Kūno kultūra, Irklavimas;
 • ­ Karinių jūrų pajėgų jaunesniųjų karininkų vadų mokymo programa, kurią baigus įgyjamas atsargos leitenanto karinį laipsnis ir kovinės dalies vado kvalifikacija.

Studijų tęstinumas

Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos absolventai turi teisę studijuoti tiek Lietuvos, tiek ir užsienio aukštųjų mokyklų vykdomose antrosios pakopos (magistrantūros) studijų programose.

Praktika

Studentai atlieka baigiamąją uosto krovos terminalų/ laivybos/ laivų įgulų formavimo/ krovinių ekspedijavimo/ laivų agentavimo/ jūrų verslo apskaitos/ finansinės veiklos analizės/ tarptautinių atsiskaitymų/ mokesčių/ verslo finansų valdymo/ vidaus vandenų turizmo/ jūrinio turizmo valdymo profesinės veiklos praktiką.

Mokomosios praktikos ir dalykų studijose intensyviai taikomos specializuotos kompiuterinės programos ir elektroniniai treniruokliai, imituojantys realias Klaipėdos ir kituose jūrų uostuose veikiančias informacijos sistemas, todėl studentams praktikoje ar pradėjus dirbti nekyla sunkumų.

Profesinės veiklos praktikos trukmė 12 mėn. ir atliekama 2-ame ir 3-iame kursuose. Jūrinės praktikos metu įgyjami praktiniai profesiniai įgūdžiai dirbant įvairių tipų jūrų laivuose (konteinervežiuose, sausakrūviuose, tanklaiviuose ir kt.) įvairiuose plaukiojimo regionuose visame pasaulyje. 

Pirmasis jūrinio laipsnio diplomas išduodamas sėkmingai baigus studijų programos specializaciją ir studijų metu sukaupus 12 mėnesių bendro praktinio darbo stažo, iš kurių 6 mėnesius sudaro darbas jūrų laivuose.

Profesines praktikas studentai atlieka įmonėse, su kuriomis studijų programos dėstytojai palaiko glaudžius ilgalaikio profesinio bendradarbiavimo ryšius. Atikus profesinę praktiką, dažnai įmonės studentui pasiūlo toliau dirbti įmonėje.

Papildomos galimybės

 • pareiškus norą ir praėjus atrankos procedūrą galima lankyti Lietuvos kariuomenės Karinių jūrų pajėgų organizuojamus Jaunesniųjų karininkų vadų mokymus (JKVM);
 • pareiškus norą ir praėjus atrankos procedūrą galima studijuoti užsienio partnerių aukštosiose mokyklose pagal Erasmus+ programą.

Studijų aplinka

Dėstomi dalykai

1 semestrasKreditai (ECTS)
Taikomoji matematika4
Inžinerijos mokslų pagrindai4
Informacinės technologijos4
Medžiagų inžinerija3
Termodinamika3
Hidraulika2
Mokomoji šaltkalvystės ir remonto praktika6
2 semestrasKreditai (ECTS)
Mokomoji šaltkalvystės ir remonto praktika6
Taikomoji chemija3
Elektrotechnika ir elektriniai matavimai6
Matematiniai inžinerijos pagrindai3
Inžinerinė ir kompiuterinė grafika4
Jūrinė anglų kalba (Įvadas į jūrinę anglų kalbą)3
Filosofija ir etika/ Sociologija/ Politikos mokslų pagrindai/ Europos kultūra/ Valdymo psichologija/ Tarpkultūrinė komunikacija/ Jūrų uostų ir laivybos raida2
Asmeninio išgyvenimo technika, priešgaisrinė sauga ir gaisrų gesinimas, pirmosios pagalbos suteikimo pagrindai, asmeninis saugumas ir socialinė atsakomybė (STCW, A-VI/1), laivo saugumo užtikrinimas (STCW A-VI/6-2)3
3 semestrasKreditai (ECTS)
Galios elektronikos pagrindai3
Laivų pagalbinių mechanizmų inžinerinės sistemos4
Laivų elektros ir galios perdavimo įranga3
Darbo, civilinė ir aplinkos sauga5
Jūrų elektros inžinierijos ir elektros sistemų terminija ir kalbos praktika3
Laivų elektros įrangos techninės priežiūros ir remonto profesinės veiklos praktika12
4 semestrasKreditai (ECTS)
Laivų elektronika ir automatika5
Laivų elektros technologijos6
Laivų jėgainių automatinės sistemos3
Profesinės veiklos jūrinio plaukiojimo praktika/ Profesinės veiklos pakrančių plaukiojimo praktika/ Profesinės veiklos plaukiojimo praktika kariniuose laivuose/ Laivų elektros įrangos techninio aptarnavimo profesinės veiklos praktika12
Jūrinė anglų kalba (Navigacinio tiltelio ir laivo radijo ryšio sistemų bei elektros medžiagų ir technologijų terminija ir kalbos praktika)4
5 semestrasKreditai (ECTS)
Profesinės kalbos kultūra ir akademinis raštingumas3
Inžinerinių tyrimų metodologija3
Jūrų inžinerijos projektų valdymas2
Specialusis gaisrų gesinimas (STCW A-VI/3) ir pirmoji medicininė pagalba (STCW A-VI/4)3
Atsinaujinantys energijos šaltiniai3
Profesinės veiklos jūrinio plaukiojimo praktika/ Profesinės veiklos pakrančių plaukiojimo praktika/ Profesinės veiklos plaukiojimo praktika kariniuose laivuose/ Laivų elektros įrangos techninio aptarnavimo profesinės veiklos praktika12
Jūrinė anglų kalba (Automatikos ir valdymo sistemų bei techninės priežiūros terminologija ir kalbos praktika)5
6 semestrasKreditai (ECTS)
Laivų navigacijos įranga ir ryšio sistemos2
Laivų kompiuteriniai tinklai4
Baigiamoji  profesinės veiklos jūrinio plaukiojimo praktika/ Baigiamoji  profesinės veiklos pakrančių plaukiojimo praktika/ Baigiamoji  profesinės veiklos plaukiojimo praktika kariniuose laivuose/ Baigiamoji laivų elektros įrangos techninio aptarnavimo profesinės veiklos praktika 24
7 semestrasKreditai (ECTS)
Laivų elektros įrangos eksploatavimas5
Jūrų teisė3
Laivų aukštos įtampos sistemos ir įranga3
Darbas su gelbėjimosi valtimis bei plaustais ir gelbėjimo valtimis (išskyrus greitaeiges gelbėjimo valtis) (STCW A-VI/2-1)2
Laivų energetinių įrenginių elektroninis treniruoklis ir laivo mašinų skyriaus resursų valdymas (STCW A-III/1-3, A-III/6, A-VIII/2)4
Baigiamasis kvalifikacinis egzaminas2
Profesinio bakalauro baigiamasis darbas10

Bendrąjį priėmimą vykdo Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO).
Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla – rinkis mus ir pradėk
savo karjerą jau dabar.

Scroll to Top