Laivų energetinių įrenginių eksploatavimas

Kvalifikacinis laipsnis:

Inžinerijos mokslų profesinis bakalauro laipsnis

Profesine kvalifikacija:

Inžinierius, laivų mechanikas

Studijų forma:

Nuolatinė, Ištęstinė
1500 absolventų
85% baigusių įsidarbina
1826 dienų studijų
55 dėstomi dalykai

STUDIJŲ PROGRAMOS KLAUSIMAIS KREIPKITĖS

219 kab.
Tel.: +370 46 397 246
Mob. Tel.: +370 650 25985
Studijų programos vadovė dr. Valdas Lukauskas
El. paštas: v.lukauskas@lajm.lt
Studijų specialistė Jūratė Zajauskienė
El. paštas: j.zajauskiene@lajm.lt

a

Jūrų transporto technologinės inovacijos yra vienos moderniausių pasaulio transporto sistemoje, o ši studijų programa skirta parengti laivų mechanikus inžinierius, kurie užtikrintų sėkmingą įvairaus galingumo šiuolaikinių laivų variklių ir kitų energetinių įrenginių darbą bei priežiūrą.

Studijų programOS specializacijOs

Laivų energetinių įrenginių eksploatavimas

Tarptautinės jūrų organizacijos konvencijos STCW standartus atitinkanti ir vienintelė šalyje jūrų inžinerijos studijų krypties koleginių studijų programa, kurią baigus įgyjamas aukštasis koleginis išsilavinimas ir profesinė kvalifikacija, suteikianti teisę įgyti Lietuvos transporto saugos administracijos Jūrų departamento išduodamą budinčiojo laivų mechaniko jūrinio laipsnio diplomą;

Laivų ir laivų energetinių įrenginių remontas

Specializacijos absolventai įgyja aukštos kvalifikacijos laivų remonto specialisto kompetenciją, kuri suteikia galimybę įsidarbinti laivų statybos ir remonto bei gimininguose sektoriuose šalyje ir užsienyje.

Daugiau informacijos AIKOS sistemoje

4 m.

Studijų trukmė

Nuolatinės studijos

4,5-6 m.

Studijų trukmė

Ištęstinės studijos

6 mėn.

Praktikos trukmė

Dėstytojai – tai laivų mechanikai, jūrų inžinieriai, mechanikos inžinerijos krypties tyrėjai ir mokslininkai bei jūrininkai profesionalai, kurie savo žinias grindžia asmenine darbo jūroje patirtimi.

Karjera

Įgijus budinčiojo laivų mechaniko jūrinio laipsnio diplomą absolventas gali eiti laivo mašinų skyriaus trečiojo mechaniko pareigas dirbant jūrų laivuose, o sukaupus Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos nustatytą darbo jūroje stažą, laive užimti antrojo mechaniko, o vėliau ir vyriausiojo mechaniko pareigas neriboto eigos variklių galingumo įvairios paskirties laivuose. Baigus jūrininko profesinę karjerą, galima dirbti laivų statybos ir remonto įmonėse, Lietuvos transporto saugos administracijos Jūrų departamente,  Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijoje, vidaus vandenų transporto sektoriuje ir pan. Studijų metu studentams suteikiama galimybė įgyti laivų motoristo kvalifikaciją.

Lygiagrečiai pasirinkus Jaunesniųjų karininkų vadų mokymus bus suteikta galimybė įgyti dar vieną (karininko) profesiją ir gauti atsargos leitenanto laipsnį, tuo pačiu atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą nenuolatiniu būdu (baigus kursus yra įskaitomą 9 mėn. pradinė privalomoji karo tarnyba). Bus suteikta galimybė pretenduoti į tarnybą Lietuvos kariuomenėje ir siekti karininko karjeros.

Studijų programos tikslas

Parengti aukštos kvalifikacijos, reglamentuojamos Tarptautinės jūrų organizacijos konvencijų, jūrų inžinierių – laivo įgulos laivo mašinų skyriaus vadovaujantį specialistą laivų mechaniką arba laivų ir laivų energetinių įrenginių remonto inžinierių gebantį:

– taikyti jūrų inžinerijos, technologijų, gamtos ir kitų mokslų sričių žinias;

– saugiai eksploatuoti ar remontuoti neriboto galingumo laivų jėgaines, pagalbinius mechanizmus, šaldymo įrangą;

– vadovauti laivo mašinų skyriui ar remonto komandai, veikti remiantis Tarptautinės jūrų organizacijos konvencijomis, saugios laivybos, laivų ir įrangos klasifikacinių bendrovių bei kokybės standartų reikalavimais.

Praktika

Profesinės veiklos praktikos trukmė 12 mėn.  Iš jų 4 mėn. praktikos krante ir 8 mėn. jūrinio plaukiojimo praktikos. Įvykdžius visus praktikos reikalavimus, suteikiamas jūrinis laipsnis ir išduodamas jūrinio laipsnio diplomas.

KRANTO PRAKTIKA

Mokomoji šaltkalvystės ir remonto praktika LAJM dirbtuvėse (1 kurse);

Laivų elektros įrangos techninės priežiūros ir remonto profesinės veiklos praktika atliekama  laivų statybos,  remonto įmonėse (2 kurse).

JŪRINIO PLAUKIOJIMO PRAKTIKA

Jūrinio plaukiojimo praktika yra atliekama tarptautinėse įgulose įvairiuose pasaulio laivuose ir įvairiuose plaukiojimo regionuose.

Profesinės veiklos jūrinio plaukiojimo praktika (po 2 kurso) 4 mėn.;

Baigiamoji jūrinio plaukiojimo praktika (po 3 kurso) 4 mėn.

Minimali jūrinio plaukiojimo praktikos trukmė jūroje – 6 mėn.

Likusius 2 mėn. jūrinės plaukiojimo praktikos galima įgyti krante.

Kvalifikacijos įgyjimui minimali plaukiojimo praktikos trukmė – 4 mėnesiai. 

Tačiau absolventai norintys dirbti laivuose, turi atlikti 6 mėnesių plaukiojimo praktiką jūroje. Studijų metu studentams yra sudaryta galimybė atlikti 6 mėnesių plaukiojimo praktiką, kad baigę studijas įgytų ne tik profesinę laivo elektromechaniko kvalifikaciją, bet taip pat galėtų pradėti dirbti laive elektromechaniko inžinieriaus pareigose.

Jeigu studentas studijų metu atliko tik 4 mėnesių plaukiojimo praktiką, bet  nori įgyti galimybę pradėti dirbti elektromechaniko pareigose, jam yra sudaroma galimybė per 1 metus nuo studijų  baigimo išvykti į 2 mėnesių trukmės stažuotę. Jaunesniųjų karininkų vadų mokymų (JKVM) klausytojai atlieka 2 mėnesių trukmės praktiką Lietuvos kariuomenės Karinių pajėgų kariniuose laivuose. Ši praktika yra plaukiojimo praktikos dalis ir yra įskaitoma į bendrą plaukiojimo praktikos trukmę.

Kodėl verta rinktis šią studijų programą?

Tai Tarptautinės jūrų organizacijos IMO 1978 m. Tarptautinės konvencijos dėl jūrininkų rengimo, atestavimo ir budėjimo normatyvų STCW, ir jūrinio laipsnio liudijimo standartus atitinkanti, vienintelė jūrų inžinerijos krypties koleginių studijų programa šalyje, kurią baigus suteikiamas jūrų inžinerijos profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir laivų mechaniko inžinieriaus kvalifikacija.

­Laivų mechanikui, kurio profesinė veikla susijusi su technologinių naujovių įdiegimu, būtinos išskirtinės fundamentaliųjų mokslų, aukštųjų technologijų bei anglų kalbos profesinės kompetencijos, pagrįstos mokslinių tyrimų ir profesinės veiklos analizės rezultatais.

­Reikšminga studijų dalimi yra profesinės veiklos praktika, atliekama laivų remonto ir įvairių tipų laivuose.

­Didelis akademinių mainų partnerių tinklas: dalinėms studijoms galima rinktis Europos aukštąsias mokyklas, o praktiką galima atlikti šalies ir tarptautinių laivybos kompanijų laivuose, plaukiojančiuose įvairiuose regionuose.

Studijų aplinka

Studijos vyksta šiuolaikiškoje tarptautinius reikalavimus atitinkančioje aplinkoje. Vyksta tradicinės, įtraukiančios paskaitos, seminarai, diskusijos, mokslinės, profesinės literatūros analizė, studentų paslaugomis moderni ir turtinga naujausiais moksliniais bei informaciniais leidiniais biblioteka bei mokyklos vidinės elektroninės mokymo/mokymosi aplinkos ir elektroniniai resursai.

Dauguma dėstomų studijų programos dalykų vyksta moderniose laboratorijose, kurios susijusios su laivų remontu, laivų jėgainių įrenginių eksploatacija, hidrodinaminių reiškinių tyrimais. Studentams suteikiama galimybė virtualiai eksploatuoti skirtingo galingumo laivų variklius realiomis darbo jūroje sąlygomis.

LAJM jūrinių studijų studentai privalo dėvėti uniformas.

LAJM įrengtos sporto ir treniruoklių salės, kurios skirtos sporto fakultatyvams, kūno kultūros užsiėmimams, sporto varžyboms, sportiniams bei kitiems renginiams, kuriuose dalyvauja visų studijų programų studentai bei jų laisvalaikiui.

Studijų dalykai

1 semestrasKreditai (ECTS)
Taikomoji matematika4
Inžinerijos mokslų pagrindai4
Informacinės technologijos4
Medžiagų inžinerija3
Termodinamika3
Hidraulika2
Mokomoji šaltkalvystės ir remonto praktika6
2 semestrasKreditai (ECTS)
Mokomoji šaltkalvystės ir remonto praktika6
Taikomoji chemija3
Elektrotechnika ir elektriniai matavimai6
Matematiniai inžinerijos pagrindai3
Inžinerinė ir kompiuterinė grafika4
Jūrinė anglų kalba (Įvadas į jūrinę anglų kalbą)3
Filosofija ir etika/ Sociologija/ Politikos mokslų pagrindai/ Europos kultūra/ Valdymo psichologija/ Tarpkultūrinė komunikacija/ Jūrų uostų ir laivybos raida2
Asmeninio išgyvenimo technika, priešgaisrinė sauga ir gaisrų gesinimas, pirmosios pagalbos suteikimo pagrindai, asmeninis saugumas ir socialinė atsakomybė (STCW, A-VI/1), laivo saugumo užtikrinimas (STCW A-VI/6-2)3
3 semestrasKreditai (ECTS)
Galios elektronikos pagrindai3
Laivų pagalbinių mechanizmų inžinerinės sistemos4
Laivų elektros ir galios perdavimo įranga3
Darbo, civilinė ir aplinkos sauga5
Jūrų elektros inžinierijos ir elektros sistemų terminija ir kalbos praktika3
Laivų elektros įrangos techninės priežiūros ir remonto profesinės veiklos praktika12
4 semestrasKreditai (ECTS)
Laivų elektronika ir automatika5
Laivų elektros technologijos6
Laivų jėgainių automatinės sistemos3
Profesinės veiklos jūrinio plaukiojimo praktika/ Profesinės veiklos pakrančių plaukiojimo praktika/ Profesinės veiklos plaukiojimo praktika kariniuose laivuose/ Laivų elektros įrangos techninio aptarnavimo profesinės veiklos praktika12
Jūrinė anglų kalba (Navigacinio tiltelio ir laivo radijo ryšio sistemų bei elektros medžiagų ir technologijų terminija ir kalbos praktika)4
5 semestrasKreditai (ECTS)
Profesinės kalbos kultūra ir akademinis raštingumas3
Inžinerinių tyrimų metodologija3
Jūrų inžinerijos projektų valdymas2
Specialusis gaisrų gesinimas (STCW A-VI/3) ir pirmoji medicininė pagalba (STCW A-VI/4)3
Atsinaujinantys energijos šaltiniai3
Profesinės veiklos jūrinio plaukiojimo praktika/ Profesinės veiklos pakrančių plaukiojimo praktika/ Profesinės veiklos plaukiojimo praktika kariniuose laivuose/ Laivų elektros įrangos techninio aptarnavimo profesinės veiklos praktika12
Jūrinė anglų kalba (Automatikos ir valdymo sistemų bei techninės priežiūros terminologija ir kalbos praktika)5
6 semestrasKreditai (ECTS)
Laivų navigacijos įranga ir ryšio sistemos2
Laivų kompiuteriniai tinklai4
Baigiamoji  profesinės veiklos jūrinio plaukiojimo praktika/ Baigiamoji  profesinės veiklos pakrančių plaukiojimo praktika/ Baigiamoji  profesinės veiklos plaukiojimo praktika kariniuose laivuose/ Baigiamoji laivų elektros įrangos techninio aptarnavimo profesinės veiklos praktika 24
7 semestrasKreditai (ECTS)
Laivų elektros įrangos eksploatavimas5
Jūrų teisė3
Laivų aukštos įtampos sistemos ir įranga3
Darbas su gelbėjimosi valtimis bei plaustais ir gelbėjimo valtimis (išskyrus greitaeiges gelbėjimo valtis) (STCW A-VI/2-1)2
Laivų energetinių įrenginių elektroninis treniruoklis ir laivo mašinų skyriaus resursų valdymas (STCW A-III/1-3, A-III/6, A-VIII/2)4
Baigiamasis kvalifikacinis egzaminas2
Profesinio bakalauro baigiamasis darbas10

Bendrąjį priėmimą vykdo Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO).
Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla – rinkis mus ir pradėk
savo karjerą jau dabar.

Scroll to Top